Can contact allergy to p-phenylenediamine explain the high rates of terpene hydroperoxide allergy? - An epidemiological study based on consecutive patch test results.

Linalool og d-limonene er de mest brugte parfumestoffer i forbrugerprodukter som kosmetik og rengøringsmidler. Efter man er begyndt at lappeteste med oxiderede udgaver af disse parfumestoffer, har de vist sig at være de parfume enkeltstoffer der hyppigst forårsager allergi hos eksempatienter. Parfumeindustrien mener ikke at forældede kosmetiske produkter indeholder høje nok koncentrationer af oxideret limonene og linalool til at dette kan forklare den høje hyppighed af allergi overfor disse. Eksperimentelle studier har vist at hårfarve-stoffet p-phenylenediamine (PPD) kan forårsage de samme strukturelle forandringer af proteiner i huden som de 2 oxiderede parfumestoffer, hvilket teoretisk kan betyde at eksempatienter der er allergiske overfor PPD kan reagere positivt ved lappetest med oxideret linalool og limonene, uden at have allergi overfor disse.

I et udtræk af lappetest-data på patienter testet samtidig med PPD og oxideret limonene og linalool fandt vi kun en meget lav forekomst af patienter der reagerede samtidigt på PPD og henholdsvis oxideret linalool og limonene. Denne forekomst var ikke større end man kan forvente udfra tilfældigheder. Patienter der er allergiske overfor PPD har dog en højere risiko for også at have allergi over oxideret linalool. Denne sammenhæng blev dog svækket når resultaterne blev justeret for parfumeallergi i bredere forstand. Dette tyder på at PPD-allergikere formentlig er mere udsatte, og derved også hyppigere har allergi overfor parfumestoffer end eksempatienter der ikke har PPD-allergi, på grund af eksponering for produkter der både indeholder PPD og parfumestoffer.