Contact allergy to chlorphenesin

Denne case beskriver en 54 årig kvinde med 3 måneder med håndeksem. Hun har en historie med atopisk dermatitis i barndommen og tidligere håndeksem og kontaktallergi over for nikkel.

 

Hun blev lappetestet med europæiske Baseline-serie, æteriske olier og patientens egne produkter. Der blev fundet positive reaktioner på Aderma Exomega Face og Body Cream (++) og Locobase (+).

 

Patienten blev yderligere lappetestet med komponenterne i Aderma Exomega Face og Body Cream og der var en positiv reaktion på chlorphenesin (1% pet., ++) og en tvivlsom reaktion på myristyle myristat.

 

Den positive reaktion på chlorphenesin blev betragtet som klinisk relevant for patientens hånd eksem.

 

Ifølge den frivillige organisation: Kosmetisk Registrerings Program, bruges chlorphenesin som konserveringsmiddel i mere end 1300 kosmetiske produkter og anses som sikkert at bruge.

 

Der er kun beskrevet få cases af kontakteksem over for chlorphenesinmen det vigtigt at overveje det som et mulig allergen, fordi som det er nu, er det en ingrediens i de fugtighedscremer, der anvendes i den grundlæggende behandling og hudpleje af eksempatienter.

 

Malin Glindvad Ahlström

Uddannelse: Arbejdsområde: Cand. med (læge),  ph.d. Nikkel Forsker i allergi overfor nikkel, med fokus på evaluering af EU´s nikkelregulering Publikationer

» Læs mere

Severe atopic dermatitis in childhood and working life as a hairdresser - the benefit of female discipline and insight in critical exposures.

Denne patienthistorie beskriver hvordan en ældre kvinde med alvorlig børneeksem i barndommen har klaret at holde sig symptomfri igennem livet, selv da hun arbejdede som frisør.

Patienter med børneeksem har en øget risiko for at udvikle håndeksem i erhverv der indebærer meget vådt arbejde og eksponering for kemikalier.

Patienten fulgte alligevel sin drøm om at blive frisør og ved hjælp af forhåndsregler som handskebrug og undgåelse af alt vådt arbejde både i sin salon og i hjemmet, har hun klaret at holde sin sygdom under kontrol. Hun har undgået alle parfumerede produkter og produkter der indeholdt parabener eller kendte hudirritanter og har kun brugt guldsmykker da hun tidligere havde reageret på nikkel.

Historien illustrerer at det er muligt for patienter med børneeksem at arbejde i højrisiko erhverv, såfremt man har indsigt, motivation, støtte og hjælp. Alligevel rådes alle vores højrisiko patienter med børneeksem til at undgå erhverv med meget vådt arbejde og eksponering for kemikalier.

Nickel acts as an adjuvant during cobalt sensitization.

Metalallergi er den hyppigste form for kontaktallergi, med nikkel og kobolt som de største syndere. Typisk kommer eksponering fra metal-legeringer, hvor både nikkel og kobolt er tilstede. Man ved meget lidt om hvordan nikkel og kobolt påvirker immunsystemet.

 

Vi undersøgte dette ved hjælp af en nyligt udviklet musemodel. Musene blev sensibiliserede med i) nikkel alene, ii) nikkel i nærvær af kobolt, iii) kobolt alene eller iv) kobolt i nærvær af nikkel, og efterfølgende igen med enten nikkel eller kobolt alene.

Vi fandt, at sensibilisering med nikkel alene gav mere lokal inflammation end kobolt alene, det blev målt ved forøget øretykkelse.

 

Vores undersøgelse viste også at sensibilisering med en blanding af nikkel og kobolt fører til en øget reaktion på både nikkel og kobolt.

The association between metal allergy, total knee arthroplasty, and revision.

Det er uklart om allergiske reaktioner mod metaller spiller en rolle i udviklingen af proteseløsning omkring knæproteser.

Det landsdækkende Knæregister indeholder information på alle førstegangs såvel som revisions knæproteseoperationer, der er foretaget i Danmark siden 1997. Dette register har vi krydset med kontaktallergi databasen fra hovedstadsområdet i Danmark, som indeholder information på allergiske reaktioner. 327 patienter var registrerede i begge databaser.

Antallet af allergiske reaktioner overfor nikkel, krom og kobolt var sammenlignelig mellem patienterne med og uden revision af deres knæproteser. I patienter med 2 eller flere revisionsoperationer, var der påfaldende flere reaktioner mod krom og kobolt. Metalallergi der er diagnosticeret inden proteseindsættelse virkede ikke til at øge risikoen for fremtidige protesekomplikationer. Skønt vi ikke kunne påvise at et positivt lappetest resultat skulle være forbundet til revisionskirurgi eller protesekomplikationer, er det dog ikke utænkeligt at metalallergi kan bidrage til protesekomplikationers meget komplicerede udvikling i enkelte patientgrupper som er særligt følsomme overfor metal. I patientgruppen med mere end 2 revisioner, virker det til at krom og kobolt er de mest aktive.


 

Failure of total hip implants: metals and metal release in 52 cases.

Komplikationer ved hofteimplantater: metaller og metalfrigivelse i 52 tilfælde. 

Når indsættelse af en kunstig hofte mislykkes, er der flere faktorer, der kan spille ind.

En hypotese er, at korrosion og slid af legeringer resulterer i metal ionfrigørelse, som derefter kan forårsage sensibilisering og endog implantatsvigt på immunologisk baggrund. I denne undersøgelse så vi på 52 patienter med komplikation ved hofteimplantat og vurderede kobolt, nikkel og krom (VI) frigivelse fra implantaterne, og metal sammensætningen i metal-ethylen hofteimplantaterne.

Vi fandt, at kobolt og nikkel blev frigivet fra nogle af implantaterne og korrosion blev også hyppigt observeret.

Metal ioner og partikler korroderet fra metal-polyethylen kan spille en rolle, når der opstår komplikationer med et hofteimplantat.

 

Epicutaneous exposure to nickel induces nickel allergy in mice via a MyD88-dependent and interleukin-1-dependent pathway.

Hududsættelse for nikkel inducerer nikkelallergi i mus via en MyD88-afhængig og interleukin-1-afhængig vej.

Formålet med denne undersøgelses, var at udvikle en musemodel, som afspejler den måde mennesker udvikler nikkelallergi på, altså gennem huden. Vi ville også undersøge de mekanismer der er involveret i sådanne allergiske reaktioner.

Undersøgelsen viste at hududsættelse for nikkel fremprovokerer nikkelallergi i mus.

Den allergiske reaktion over for nikkel efter hudeksponering er afhængig af MyD88 og interleukin 1 receptorer.

Ny pjece om kontaktallergi hos børn og unge

Videncenter for Allergi har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet en pjece om allergi over for kemiske stoffer hos børn og unge. Med pjecen formidles den nyeste viden på dette vigtige forebyggelsesområde.

 

 

Pjecen er bredt illustreret og handler om emner som allergi over for nikkel, parfume, henna-tatoveringer og hårfarver med videre.  Pjecen kan bruges i samtaler med børn og unge og ved forskellige sundhedspædagogiske aktiviteter.

 

Pjecen er primært tiltænkt sundhedsplejersker, men kan også bruges af andre.

 

Pjecen indgår også i indsatsen om Astma-Allergi i skolen, der er et samarbejde mellem Astma-Allergi Danmark og Sundhedsstyrelsen.

 

Pjecen kan downloades her:

 

Eksemplarer af pjecen kan også bestilles hos Videncenterfor Allergi:

  • På telefon 39 77 73 00
  • Ved mail til: –

The nickel dose-response relationship by filaggrin genotype (FLG).

Filaggrin er et protein, der findes i de aller yderste hudlag. I Danmark har op mod 10% af den voksne befolkning hel eller delvis mangel på filaggrin, hvilket har vist sig at være relateret til en forøget risiko for at udvikle nikkelallergi.  Når nikkelholdige emner kommer i kontakt med huden, bindes nikkelionerne i de hudlag, hvor filaggrin findes. Filaggrinmængden kan derfor potentielt have betydning for, hvor meget nikkel der trænger dybere ned i huden, til de lag hvor immunapparatet fungerer. Derfor blev det undersøgt, om nikkelallergikere med nedsat filaggrinmængde i huden (dvs. med genetiske ændringer i filaggrin genet) reagerede på lavere doser af nikkel sammenlignet med nikkelallergikere med en almindelig mængde filaggrin i huden. Tretten nikkelallergikere (7 med og 6 uden genetiske ændringer, rekrutteret på Gentofte Hospital) blev provokeret med stigende doser af nikkel på huden. I dette lille patientstudie, synes der ikke at være forskel på den mængde nikkel der skal til for at udløse et allergisk respons, hvad enten man har mere eller mindre filaggrin i huden.        

1 5 6 7 8 9 18