Videnskabelige artikler

Her finder du henvisninger til et udvalg af relevant forskning i nikkelallergi: Videncentrets forskning Anden forskning Biesterbos J et al. Nickel on the Swedish market: follow-up 10 years after entry into force of the EU Nickel Directive. Contact Dermatitis. 2010 Dec;63(6):333-9. Erfani B, Lidén C, Midander K. Short and frequent skin contact with nickel. Contact Dermatitis 2015, 73, 222–230. Kickinger-Lörsch

» Læs mere

Hvad kan du selv gøre?

Den gældende lovgivning beskytter ikke helt mod nikkelallergi, men begrænser problemet. Sker det, at du får udslæt fra kontakt med blanke metalgenstande, er det vigtigt, at du ophører med at bruge produktet. Selv hvis du kun bliver udsat for nikkel på små områder af kroppen, så kan du risikere kroniske og svære eksemproblemer, hvis du bliver ved med at bruge produkter, der

» Læs mere

Metaller

Metaller, som kan frigives fra mange blanke metalgenstande, vi håndterer i hverdagen, kan fremkalde kontaktallergi. Læs mere om kontaktallergi over for:     Aluminium»   Guld»   Kobolt»   Krom»   Nikkel»   Palladium»

» Læs mere

Aktuel forskning

Videncentret har til formål at forebygge allergi over for kemiske stoffer bl.a. gennem forskning. Videncentrets forskning er baseret på et nært samarbejde med hudafdelingerne på Gentofte og Odense Universitetshospitaler, der behandler mennesker med allergisk sygdom. Den korte vej fra ny viden til klinik – og omvendt – giver en virkelighedsnær forskning og sikrer en hurtig formidling af nye resultater til dem,

» Læs mere

Allergi i befolkningen

Det er ikke muligt at få et 100 pct. præcist billede af forekomsten af kontaktallergi i den generelle befolkning, men befolkningsundersøgelser kan give god vurdering af omfanget. Den nyeste undersøgelse er europæisk og omfatter 5 lande, herunder Sverige, som skønnes at afspejle forholdene i Danmark. På denne baggrund vurderes det at mindst 20% af den voksne befolkning i Danmark har

» Læs mere

Patientinformation

Hent patientinformation om forskellige allergier som pdf eller læs dem i linkene herunder: Anmeldelse af hudsygdom som arbejdsskade (04.2014) | download      (Hent kort version) Aluminium (børn) (05.2017) | download Benzisothiazolinone (04.2016) | download Benzokain (09.2008) | download Binyrebarkhormon [glukokortikoider eller hormoncreme] (09.2008) | download Bronopol [2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol] (04.2019) | download Chlorhexidin (04.2019) | download Clioquinol (11.2015) | download Epoxy (11.2005) | download Formaldehyde og formaldehyde-releasere (11.2006) | download  Gummikemikalier (11.2016) | download HEMA(2-Hydroxyethyl methakrylat) (04.2020) | download Håndeksem (08.2017) | download Iodopropynyl butylcarbamate

» Læs mere

Kobolt

  Kobolt er et metal, som forekommer sammen med nikkel. Personer, som får påvist koboltallergi, er som regel også allergiske over for nikkel. Koboltallergi stammer fra de samme udsættelser som nikkel, det vil sige blankt metal som uægte smykker, knapper, ure med mere. For nyligt har man også fundet kobolt i læderprodukter, herunder sko og handsker, da kobolt bruges som farvestof

» Læs mere

Sko

Allergi over for komponenter i sko kan skyldes: Bakterie- og svampedræbende midler fx formaldehyd eller dimethyl fumarate. Dimethyl fumarate er et svampemiddel, som har givet anledning til en lang række tilfælde af allergi over for sko i Europa. Læs mere om dimethyl fumarate Kromsalte. Læder er ofte garvet ved brug af krom, allergi over for krom er den hyppigste årsag

» Læs mere

Symptomer

Nikkelallergi viser sig som et eksem, dvs. rødme, blæredannelse og eventuelt sår i huden. Nikkeleksemet begynder altid dér, hvor der er hudkontakt med den genstand, der frigiver nikkel. Øreringe med for høj nikkelfrigivelse vil f.eks. give eksem på øreflipperne, mens sakse vil forårsage eksem i hænder og mobiltelefoner typisk omkring øret og på kinden, hvor ansigtet er i kontakt med

» Læs mere

Hyppighed

Nikkel er en af de hyppigste årsager til kontaktallergi i Danmark og på verdensplan. En befolkningsundersøgelse i perioden 2006-08 blandt voksne fra Glostrup viste, at ca. 10 pct. af kvinderne og 1 pct. af mændene var allergiske over for nikkel. I en skolebørnsundersøgelse fra Odense 1995-1996 påviste forskere nikkelallergi hos 13,7 pct. af piger og 2,5 pct. af drenge. I en Svensk undersøgelse af

» Læs mere
1 12 13 14 15 16 18