Velkommen til Videncentrets nye hjemmeside

Videncenter for Allergi har fået en ny hjemmeside.

På den nye hjemmeside formidles mere viden til både læg- og fagfolk på en ny og spændende måde.

Nyt er bl.a.:

  • Flere billeder og patientinformationsfilm – se f.eks. om nikkelallergi og hvordan en lappeprøve foregår.
  • Et tema om arbejdsbetinget eksem med information og gode råd til forskellige faggrupper med hudproblemer.
  • Mulighed for søgning i Videncentrets publicerede videnskabelige artikler – på år, emne eller forfatter.
  • Lettere tilgængelige nyheder samt nyhedsarkiv.
  • Genvej fra forsiden til patientinformationer om en lang række allergier.

Kliniske retningslinjer for udredning af allergi og håndeksem mm. er stadig at finde til brug for læger.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Andre danske befolkningsundersøgelser

Parfume- og nikkelallergi blandt danske skolebørn I 1995-1996 gennemførtes en undersøgelse af 1.501 8.klasses skolebørn, dvs. i alderen 12-16 år, fordelt på 40 skoler i Odense Amt. Børnene besvarede et spørgeskema og 1.146 fik foretaget en lappeprøve. Allergi over for en eller flere kemiske stoffer blev fundet hos 15,2 pct., heraf 19,5 pct. af pigerne og 10,3 pct. hos drengene. Nikkelallergi efterfulgt

» Læs mere

Udenlandske befolkningsundersøgelser

Europæisk undersøgelse blandt voksne I en undersøgelse udført i 2008-2011 blev 3119 europæere fra 5 forskellige lande (Sverige, Holland, Tyskland, Italien og Portugal) i alderen 18-74 år undersøgt for kontaktallergi. I alt var 27,0% af de undersøgte allergiske overfor mindst ét af de allergener der findes i den europæiske standardserie af kontaktallergener. Forekomsten af mindst én kontaktallergi var højest blandt

» Læs mere

Glostrup-undersøgelserne

Undersøgelserne blev gennemført i Glostrup, fordi sammensætningen af Glostrup-befolkningen stort set svarer til befolkningen i Danmark, hvad angår køn, alderssammensætning og erhverv bortset fra fiskeri. Alle besvarede et spørgeskema samt blev allergitestet. Allergi over for et eller flere kemiske stoffer Antal personer undersøgt med lappeprøve Alder . Allergi i befolkningen over for et eller flere kemiske stoffer 2006 3.460 18-69

» Læs mere

Palladium

Lappeprøven viser allergi over for palladium. Det vil sige, at produkter som frigiver palladium, kan medføre eksem på de hudområder, som de kommer i kontakt med. Der er i sjældne tilfælde også observeret såkaldte granulomer (en slags knudedannelse) ved anvendelse af palladium-holdige øreringe. Allergien er varig, men kan svækkes med tiden, hvis det lykkes at undgå kontakt med palladium. Palladium

» Læs mere

Allergen

Et allergen er et stof, som kan frembringe allergi. Blandt allergener kan nævnes metaller, hvor især nikkel og krom er stærkt allergifremkaldende, og parfume. Ligeledes kan proteiner i fødevarer og pollen fremkalde allergi, ligesom dyrehår og husstøvmider kan det.

Hyppighed

Risikoen for at udvikle eksem afhænger af den type arbejde, man udfører, og de kemikalier man kommer i kontakt med på arbejdspladsen [5]. I følge en tysk undersøgelse fra 2002 anmelder fem ud af 10.000 metalarbejdere arbejdsbetinget hudsygdom inden for et år [3]. Andre studier har dog vist, at op mod en tredjedel af metalarbejdere oplever arbejdsbetinget eksem [6]. En anden

» Læs mere

Diagnose

Diagnosen kontaktallergi stilles ved hjælp af en lappeprøve, også kaldet en lappetest, plasterprøve, plastertest eller epikutantest. Denne test udføres hos hudlæger enten i speciallægepraksis eller på hudafdelingerne på universitetshospitaler. Lappeprøve Ved en lappeprøve bliver man udsat for små mængder af de allergifremkaldende stoffer, som man mistænker kan være årsag til eksemet. Stofferne lægges på ryggen i hver sit lille aluminiumskammer,

» Læs mere

Jacob Pontoppidan Thyssen

Stilling: Uddannelse: Arbejdsområde: Overlæge, klinisk forskningslektor Cand. med. (læge), ph.d., dr.med. Nikkelallergi, metalallergi, proteser og stents atopisk eksem og filaggrin-genmutationers betydning for sygdom. Har skrevet ph.d.-afhandling om kontakallergi i befolkningen. Forsker aktuelt i nikkelallergi og arbejdsmiljø, i metalallergi og proteser og stents samt atopisk eksem og filaggrin-genmutationers betydning for sygdom. Publikationer

» Læs mere

Fornem pris til forsker fra Videncentret

Onsdag den 17. november modtog Jacob Pontoppidan Thyssen LEO Pharma Forskningsfonds årlige guldpris på DKK 1.000.000 for hans forskning inden for dermatologi.

 

Jacob Pontoppidan Thyssen afsluttede sin ph.d. ved Videncenter for Allergi i 2009 og arbejder i dag som læge i en uddannelsesstilling på Dermato-allergologisk afdeling på Gentofte Hospital.

 

Den 35-årige forsker har med sin forskning bragt international fokus på nikkelallergi, især relateret til smykker og mobiltelefoner.

 

Han har bl.a. vist, at Danmarks regulering af nikkel i forbrugerprodukter i 1990 har medført et signifikant fald i forekomsten af nikkelallergi blandt unge danske kvinder.

 

Samtidig har hans forskning givet vigtig information til lovgiverne som kan anvendes, når stramninger af nikkellovgivningen i EU diskuteres.

1 10 11 12 13 14 18