Julie Breinholt Kjær Sølberg

Stilling:

Uddannelse:

Arbejdsområde:

Telefonnummer:

Ph.d.-studerende

Cand.Scient.

Hud transkriptomet

38 67 73 40

Forsker i hud transkriptomet og muligheden for at etablere en ny metode til transkriptomanalyse af huden, hvor RNA oprensning fra hudbiopsier erstattes med ikke invasive tapeprøver fra huden.

Læse mere om Julies forskning under Aktuel forskning.

Publikationer