Julie Sadolin Holst Sølberg

Stilling:

Uddannelse:

Arbejdsområde:

Telefonnummer:

Ph.d.-studerende

Cand.Scient.

Hud transkriptomet

38 67 73 40

Forsker i hud transkriptomet og muligheden for at etablere en ny metode til transkriptomanalyse af huden, hvor RNA oprensning fra hudbiopsier erstattes med ikke invasive tapeprøver fra huden.