Jacob Pontoppidan Thyssen

Stilling:

Uddannelse:

Arbejdsområde:

Overlæge, klinisk forskningslektor

Cand. med. (læge), ph.d., dr.med.

Nikkelallergi, metalallergi, proteser og stents atopisk eksem og filaggrin-genmutationers betydning for sygdom.

Har skrevet ph.d.-afhandling om kontakallergi i befolkningen. Forsker aktuelt i nikkelallergi og arbejdsmiljø, i metalallergi og proteser og stents samt atopisk eksem og filaggrin-genmutationers betydning for sygdom.

Publikationer