Stærke allergeners påvirkning af immunsystemet

Vi udsættes i stigende grad for kemikalier i vores hverdag. Nogle af disse kemikalier er allergener(allergifremkaldende stof), der kan føre til enten allergi eller toleranceudvikling. Denne toleranceudvikling medfører ændringer i immunsystemet som kan tænkes have konsekvenser for individet i form af ændret sygdomsrisiko fx i forhold til autoimmune sygdomme såsom gigt og sukkersyge.

Formålet med dette projekt er derfor, at undersøge stærke allergeners påvirkning af immunsystemet, herunder karakterisere de mekanismer, der regulerer hvorvidt allergeneksponering fører til inflammation eller tolerance, samt at undersøge den cellulære samt systemiske effekt af regelmæssig eksponering for potente allergener.

Som model for et stærkt allergen vil vi bruge PPD(sort farvestof), der findes i de fleste permanente hårfarver, som mange mennesker anvender regelmæssigt. For at undersøge påvirkningen af det humane immunsystem ved regelmæssig brug af permanente hårfarve, vil vi udføre et klinisk eksponeringsstudie på individer med kendt PPD allergi, individer der regelmæssigt bruger hårfarve, men ikke har allergisk respons, samt individer der ikke bruger hårfarve som kontrol.

Endvidere anvendes in vitro stimulering af hudceller (keratinocytter) samt en musemodel, der udsættes for regelmæssig eksponering af kemikalier.

Denne viden vil føre til en bedre forståelse for mekanismerne bag toleranceudvikling og eventuelle konsekvenser ved regelmæssig udsættelse for stærkt allergifremkaldende stoffer.

Forskningen varetages af Cand. scient Sanne Skovvang Steengaard fra Videncenter for allergi i samarbejde med forskere på Københavns universitet, afdelingen for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi.