Metalallergi, proteser & stents

Metalallergi, proteser & stents

Allergifremkaldende metaller, så som nikkel, krom og kobolt anvendes i tandproteser, hofte og knæproteser samt til stents, dvs. små rør, der lægges ind i hjertekar, når disse er forsnævrede.

Der kan være metalfrigivelse fra disse proteser i varierede grad. Såfremt man har en forudbestående metalallergi f.eks. via smykker, er der studier, der tyder på at der kan opstå komplikationer f.eks. i form af betændelse i mundhulen, løsning af knæ og hofteproteser eller aflukning af hjertekar (re-stenose).

Betydningen af forudbestående metalallergi er imidlertid langt fra afklaret. Der er udarbejdet en redaktionel artikel/review om problemstillingen og de forskningsmæssige udfordringer. Der er etableret samarbejde med metalingeniører, ortopædkirurger og hjertelæger.

Forskningen foregår i et samarbejde mellem læge, ph.d. Stig Jakobsen, prof. Kjeld Søballe, Hoftesektionen på Århus Universitetshospital og seniorforsker, ph.d. Jacob Thyssen og post.doc., ph.d. Kåre Engkilde og professor Jeanne Duus Johansen fra Videncenter for Allergi samt professor Torkil Menné fra Dermato-allergologisk afdeling på Gentofte Hospital.