Konserveringsmidler

Konserveringsmidler & mikrobiologi
Kosmetiske produkter tilsættes ofte konserveringsmidler for at undgå vækst af mikroorganismer, som f.eks. svampe eller bakterier, der ødelægger produktet eller forårsager sygdom hos forbrugerne.

Kontaktallergi overfor konserveringsmidler er velbeskrevet i litteraturen, og en af de hyppigste årsager til kontaktallergi overfor kosmetiske produkter.

Brugen af konserveringsmidler i kosmetiske produkter er reguleret af EU gennem kosmetikdirektivet. Godkendelse af et konserveringsmiddel kræver blandt andet videnskabelig dokumentation for stoffets toksikologiske-, mutagenetiske- og sensibiliseringspotentiale. Ud fra disse data besluttes det, i hvilken koncentration konserveringsmidlerne må bruges i produkterne.

I godkendelserne indgår konserveringsmidlets antimikrobielle effektivitet ikke. Dette betyder, at der er en reel mulighed for overkonservering af kosmetiske produkter. Da udvikling af kontaktallergi blandt andet er koncentrationsafhængigt vil overkonservering med stor sandsynlighed medføre flere tilfælde af kontaktallergi hos forbrugerne.

Formålet med dette studie er at fastsætte en grænseværdi for udvalgte konserveringsmidlers effekt over for mikroorganismer i kosmetiske cremer. Baseret på de mikrobiologiske resultater udføres der et klinisk studie med henblik på at undersøge allergiske patienters reaktion over for forskellige koncentrationer af konserveringsmidler, henholdsvis sammen og hver for sig.

Derudover vil resultaterne danne baggrund for udarbejdelse af en videnskabelig guideline for fastlæggelse af grænseværdier for allergifremkaldende konserveringsmidler, der inkorporerer både effekt og risiko for bivirkninger. Perspektivet er at hyppigheden af allergi overfor konserveringsmidler mindskes.