Non-invasive teknikker/tape strip og håndeksem

Op mod hver tredje dansker oplever at have eksem på et tidspunkt i løbet af livet. Eksem har store personlige og samfundsmæssige konsekvenser og sygdommen er associeret med reduceret livskvalitet.

For at undgå at et eksem udvikler sig til at blive kronisk, er hurtig korrekt behandling vigtig.

Eksem kan opdeles i forskellige subgrupper og forskning i immunologiske markører (biomarkører) kan hjælpe lægerne med at forstå hvilken type af eksem patienterne har og patienterne kan derved få en hurtig og målrettet behandling.

For at undersøge immunologiske markører i huden skal man i dag have taget en biopsi. En biopsi efterlader ar, er forbundet med ubehag for patienterne og udføres under lokalbedøvelse. På grund af generne ved biopsier kan det være svært at tage biopsier fra børn eller fra hænderne hvor mange patienter har eksem.

Vi vil i dette forskningsprojekt undersøge muligheden for at erstatte de invasive biopsier med en ikke-invasiv metode kaldet ”tape-stripping” hvor man tager biologisk materiale fra hudens yderste lag ved hjælp af tape. Når man tager tape-prøver, forbliver man i epidermis (overhuden) og man får derfor ikke ar.

Fra tape-prøver vil vi undersøge hvilke gener er udtrykt hos håndeksem patienter ved hjælp af fuld RNA-sekventering. Denne teknik giver os mulighed for at undersøge alle gener kendt og er derved ikke begrænset af allerede kendt viden, som primært kommer fra forskning på protein-niveau.

Viden inden for feltet vil hjælpe os med at forstå de forskellige subtyper og sværhedsgrader af eksem bedre, og resultere i en mere målrettet behandling af patienterne.

Projektet er et samarbejde med Retsgenetisk afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet og varetages af cand.scient., phd-studerende Julie Sølberg.