Håndeksem hos danske frisører

Frisørfaget er kendt som en væsentlig risikofaktor for udvikling af håndeksem. Dette skyldes hovedsageligt vådt arbejde og eksponering for kemikalier i hårprodukter. En spørgeskemaundersøgelse fra 2009, af danske frisører uddannet mellem 1985 og 2007, viste at 44,3 % havde forladt branchen efter i gennemsnit 8,4 år. Af disse gav 45,5 % håndeksem som grunden til at forlade frisørfaget.

I 2011 blev der på alle offentlige frisørskoler, indført obligatorisk undervisning i kemisk arbejdsmiljø, risikofaktorer for udvikling af håndeksem, samt forebyggelse heraf. 

Vi laver aktuelt en opfølgende spørgeskemaundersøgelse af frisørerne uddannet mellem 1985 og 2007, samt en ny spørgeskemaundersøgelse af frisører uddannet mellem 2008 og 2018. Dette vil give en status på arbejdsbetinget sygdom, med fokus på håndeksem, blandt danske frisører over en 30-årig periode, samt en evaluering af det forebyggende uddannelsesprogram af 2011.

Forskningen varetages af læge og ph.d.-studerende Martin Havmose fra Videncenter for Allergi.