Håndeksem & frisører

Forekomst af håndeksem blandt frisøruddannede 

Frisører har en høj forekomst af håndeksem. Tidligere studier har estimeret, at op mod hver tredje frisør får håndeksem, og at dette ofte ikke anmeldes som arbejdsskade.

Et dansk studie fra 1999 viser endvidere, at frisører gennemsnitligt arbejder ni år i branchen. Der foreligger ingen nyere undersøgelser om årsagerne hertil.

Ud fra data fra ATP og Frisørfagets Fællesudvalg oprettes der til projektet en kohorte ud fra samtlige nulevende personer (n = 12.000 personer), der er uddannet fra frisørskoler i Danmark fra 1985 til 2007. Hvorvidt den enkelte frisør arbejder i branchen eller ej bruges til at opdele frisørerne i to grupper: ”Stadig erhvervsaktive frisører” og ”Frisører, der har forladt branchen”.

Der er udviklet spørgeskemaer til begge disse grupper. Ph.d.-projektet vil således gennem en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse kortlægge:

  • omfanget af håndeksem blandt frisører i Danmark
  • erhvervsmæssige og private risikofaktorer for håndeksem i frisørernes dagligdag
  • om håndeksem bliver anmeldt som en arbejdsbetinget sygdom
  • hvor længe frisører gennemsnitligt bliver i branchen
  • årsagerne til, at frisører vælger at skifte branche
  • graden af underrapportering af håndeksem som erhvervssygdom i arbejdsskadestatistikken
  • årsagerne til manglende anmeldelse af håndeksem som erhvervssygdom

Studiet er unikt, da det er baseret på en komplet kohorte af frisører uddannet i Danmark gennem en 22-årig periode. Kohorten vil endvidere kunne anvendes til fremtidig forskning i frisørers sundhed og sygelighed.

Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever

Hudsygdomme er de hyppigste forekommende arbejdsrelaterede sygdomme i Danmark, hvoraf håndeksem udgør 90-95 %. De faggrupper, der i Danmark oftest bliver ramt af arbejdsbetinget eksem, er bagere, frisører og tandklinik assistenter.

Halvdelen af alle frisører vil på et eller andet tidspunkt lide af hudproblemer. Frisørelever synes – sammenlignet med elever inden for andre erhverv – at være i særlig stor risiko for at udvikle eksem pga. deres tidlige og store eksponering for vådt arbejde og mange kemiske produkter.

Arbejdsbetinget kontakteksem har tendens til at blive en kronisk tilstand med en middelvarighed på > 10 år. I Danmark er frisører gennemsnitlig erhvervsaktive i ca. ni år i deres fag. Årsagen til denne korte karriere er ikke fuldstændig kortlagt, men undersøgelser har vist, at op til 55 % af frisører med arbejdsbetinget eksem har forladt faget pga. deres hudproblemer. Karriereskifte er dog ikke altid associeret med forbedret prognose.

Man bør derfor i større grad fokusere på forebyggelse, eliminering af irritanter og allergener i arbejdsmiljøet samt forbedre de ansattes og arbejdsgivernes viden herom.

Projektet fokuserer på at udarbejde et interventions- og undervisningsprogram og implementere det på en del af landets frisørskoler. Ved at følge skolernes elever vil vi belyse, om et sådant fokuseret interventionsprogram kan nedbringe hyppigheden af arbejdsbetinget eksem hos frisørelever sammenlignet med en kontrolgruppe.

Vi ønsker desuden at kortlægge omfanget af eksem og allergi blandt frisørelever og karakterisere denne gruppe nærmere mht. køn, alder, tidligere ekspositioner, kendte allergier m.m.