Håndeksem & egenomsorg

Kronisk håndeksem – egenomsorg & prognose

Projektet søger at bruge viden og erfaringer fra personer med håndeksem til at målrette en indsats, så egenomsorgen kan støttes og prognosen ved forløb af kronisk håndeksem muligvis kan forbedres.

I første del af projektet undersøges og defineres begrebet egenomsorg (self management) med relation til personer med kronisk håndeksem gennem et litteraturstudie. Herudover gennemføres en række fokusgruppeinterviews med nuværende og tidligere patienter for at undersøge, hvilke forhold påvirker deres egenomsorg i forhold til håndeksem.

I anden del af projektet anvendes den indsamlede viden til at udvikle og afprøve en intervention for at undersøge, om det øger patienters mulighed for at efterleve forskningsbaserede råd om hudpleje til forebyggelse og behandling af håndeksem sammenlignet med en kontrolgruppe. Herudover vurderes det, om interventionen giver bedre prognose for håndeksemet og fører til bedre livskvalitet for den enkelte patient.