Håndeksem – klassifikation & diagnose

Patienter med håndeksem i dermatologisk speciallægepraksis – klassifikation og prognose

I samarbejde med praktiserende speciallæger i dermatologi undersøges, hvilke faktorer i patientens miljø, der er af betydning for håndeksem, og hvilke karakteristika der er for patienter, hvor man ikke kan finde en ydre påvirkning som årsag til eksemet. Ligeledes registreres forløbet af eksemet i forhold til karakteristika for patienten.

Projektet er treårigt og omfatter alle patienter med håndeksem, som ses af speciallægerne i de tilknyttede praksis. Patienterne inkluderes ved første henvendelse til hudlæge, hvor sværhedsgraden og den kliniske type af håndeksemet registreres ud fra en billedguide, som er udviklet til projektet.

Patienterne udfylder hver sjette måned et spørgeskema om deres håndeksem samt registrerer sværhedsgraden af eksemet på basis af billedguiden. Efter et år genindkaldes patienterne og håndeksemet vurderes af læge eller projektsygeplejerske.

Patienterne tilbydes også undersøgelse for medfødt defekt hudbarriere, dvs. genetisk analyse for filaggrinmutation. Resultatet vil blive sammenholdt med håndeksemets prognose, det sværhedsgrad, ætiologi og kliniske type.

I relation til projektet er der udarbejdet en guideline for håndeksemklassifikation og udredning fra Dansk Kontaktdermatitisgruppe.

Projektet varetages af speciallæge i dermatologi, professor Niels Veien i samarbejde med forskningssygeplejerkse Anne Marie Topp og professor Jeanne Duus Johansen fra Videncenter for Allergi og Dansk Kontaktdermatitisgruppe.