Bakterier og håndeksem

Omkring hver syvende voksne dansker lider af håndeksem. Sygdommen kan udvikle sig til en kronisk lidelse; to ud af tre patienter med håndeksem har stadig symptomer efter 15 år. Håndeksem er ofte koloniseret med bakterier, der kan medføre infektioner eller forlænge helingen af håndeksemet.

På hver kvadratcentimeter hud på hænderne findes der omkring 10 millioner bakterier, også hos raske personer, men det er kun omkring en procent, der kan dyrkes i et laboratorium, og som lægevidenskaben derfor har et indgående kendskab til. Samspillet mellem bakterier og huden er indtil nu stort set ukendt – særligt hos patienter med hudsygdomme.

Nye molekylærbiologiske metoder gør det dog muligt at karakterisere den totale bakterielle flora uden at bakterierne skal dyrkes i et laboratorium. I dette projekt vil vi med disse metoder kortlægge den totale bakterielle flora på hænderne af patienter med håndeksem både før og efter behandling. Derudover kigger vi på om forskellige typer af håndeksem, atopi og manglende filaggrin, har indflydelse på det bakterielle samfund. Resultaterne skal sammenlignes med bakterierne på raskes hænder – og vil give ny viden om bakteriernes indflydelse på helingen af håndeksem.

Også fokus på multiresistente bakterier

Forbruget af antibiotika er steget de seneste år, og det samme er forekomsten af antibiotikaresistente bakterier. Især forekomsten af multiresistente bakterier – bakterier der kræver speciel og dyr behandling – er steget. Dette projekt vil derfor også undersøge, om patienter med håndeksem er hyppigere bærere af antibiotika resistente bakterier sammenlignet med raskes hænder – og om der eksisterer en potentiel spredningsrute af antibiotika resistente bakterier fra håndeksempatienter og videre ud i samfundet.

Resultaterne af dette projekt kan føre til en ny behandlingsstrategi for håndeksem – og øget viden om, hvordan sygdommen forebygges. Derudover skaber det viden om forekomsten af antibiotikaresistente bakterier hos håndeksem patienter, og om der er behov for tiltag til at mindske spredningen af resistente bakterier.

Studiet er støttet af Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning og er et samarbejde mellem Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital, Forskningsgruppen for Antibiotikaresistens, Fødevareinstituttet DTU og Translational Genomic Research Institute, Flagstaff Arizona, USA