Autoimmune sygdomme

Kræft & kontaktallergi

Et vigtigt aspekt i forebyggelse er viden om sygdomsmønstre, og hvordan forskellige immunrelaterede sygdomme hænger sammen.

Med udgangspunkt i historiske data fra den kliniske database har Videncentret tidligere påvist, at personer med kontaktallergi og en derved underliggende ændring i immunsystemet har en ændret tilbøjelighed til gigt og diabetes type 1, som begge er immunrelaterede sygdomme.

I et studie (opstartet i 2010) bliver der undersøgt om personer med kontaktallergi har en øget forekomst af cancer og om dødeligheden afhænger af forekomsten af allergi. Dette foregår ved at koble data fra den kliniske database for allergiforekomsten i Region Hovedstaden med andre sygdomsregistre (f.eks. landspatientregistret).

Forskningen varetages af seniorforsker, cand. polyt. ph.d. Kåre Engkilde fra Videncenter for Allergi.

Psoriasis & kontaktallergi

Allergisk kontakteksem er en hyppig kronisk hudsygdom. Meget tyder på, at patienter med autoimmune sygdomme, såsom psoriasis, diabetes type 1 og leddegigt ikke udvikler kontaktallergi i samme grad som personer uden disse sygdomme. Baggrunden for dette er ukendt.

Studiet undersøger sammenhængen mellem kontaktallergi og autoimmun sygdom med psoriasis som model.