Arbejdsbetinget eksem

Forbedret udredning af arbejdsbetinget eksem

Der anmeldes årligt ca. 2000 nye tilfælde af arbejdsbetingede hudsygdomme til Arbejdsskadestyrelsen.

Hovedparten skyldes eksem på hænderne forårsaget af allergifremkaldende eller hudirriterende kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Arbejdsbetinget eksem på hænderne rammer ofte yngre mennesker under 35 år og kvinder dobbelt så hyppigt som mænd.

Arbejdsbetinget håndeksem bliver ofte kronisk og har gennemsnitligt varet 4,4 år ved anerkendelse.

Udgiften forbundet hermed er skønnet til ca. 1 mia. årligt, og lidelsen kan føre til erhvervsskift, udstødelse og pension.

En kortlægning af arbejdspladseksponeringen er en forudsætning for at afgøre, om sygdommen er arbejdsbetinget, for korrekt information til patient og arbejdsgiver samt for forebyggelse.

Projektet består af tre dele:
Del 1: Kortlægning af muligheder og barrierer for optimal information om eksponering

  • At udvikle og validere et redskab til standardiseret arbejdspladskortlægning af eksponering for allergifremkaldende og hudirriterende stoffer baseret på alle tilgængelige informationskilder.
  • At give en samlet beskrivelse af de barrierer, der på denne baggrund er identificeret i eksponeringskortlægningen.

Del 2: Individualiseret information til patienter med arbejdsbetinget hudsygdom

  • At give målrettet information til den enkelte patient på baggrund af eksponeringskortlægningen.
  • At etablere en hotline, hvor patienter, arbejdsgivere og fagforeninger kan henvende sig mhp. yderligere information og vejledning.

Del 3: Standardredskaber for eksponeringskortlægning og information på baggrund af resultaterne i del 1 og 2

  • At udarbejde en standard for beskrivelse af arbejdspladseksponering for kemiske stoffer, der kan give anledning til arbejdsbetinget eksem, og som kan bruges som redskab ved patientudredning og information.
  • At identificere overordnede mangler og give forslag til forbedringer, hvis relevant.
  • At give anbefalinger til informationsforløb tilpasset den enkelte patient.

Projektet blev udført af professor Torkil Menné fra Dermato-allergologisk afdeling, Gentofte Hospital, og cand. polyt. Ph.d Ulrik Fischer Friis fra Videncenter for Allergi.