Befolkningsundersøgelser

Befolkningsundersøgelse af kontaktallergi (Glostrup)

Der er i 1990 og igen i 1998 foretaget en undersøgelse af forekomsten af kontaktallergi i befolkningen via Region Københavns Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Herved er det dokumenteret at kontaktallergi er hyppigt forekommende.

En ny undersøgelse af befolkningen i den vestlige del af Storkøbenhavn er gennemført med start i 2006. Undersøgelsen omfatter et repræsentativt sample på 3.600 borgere med bopæl i 11 kommuner i den vestlige del af Storkøbenhavns over 18 år. Alle er undersøgt med lappetest og har besvaret et spørgeskema med baggrundsvariable og specifikke spørgsmål rettet mod allergi og eksemsygdom. Endvidere er alle testet for gener, der disponerer for sart hud, ved at der opstår proteinmangel i huden, som gør at den fungerer som et dårligere værn mod omgivelserne.

Denne sammenstilling af undersøgelser giver mulighed for at se på sammenhæng mellem individuel modtagelighed og miljøfaktorer. En del resultater er allerede afrapporteret bl.a. som en ph.d.-afhandling, men en lang række analyser er undervejs, således fokuseres der aktuelt på sammenhæng mellem nikkelallergi og individuel modtagelighed i form af defekte proteiner (filaggrin) i huden.

Desuden vil der blive foretaget en analyse af sammenhæng mellem udsættelse for forskellige irritanter blandt andet i forbrugerprodukter og risiko for håndeksem.

I 2011 starter en ny undersøgelse op, hvor der planlægges spørgsmål om permanente tatoveringer og bivirkninger i huden.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde mellem Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.