Aluminium

Aluminiumallergi er relativt sjældent forekommende, og findes langt overvejende hos børn, der har udviklet granulomer efter vaccinering med aluminiumholdige vacciner.

Der er lavet flere studier der har vist en sammenhæng mellem disse vaccinationsgranulomer og kontaktallergi for aluminium, ligesom det er vist at allergien forsvinder med tiden.

Nogle forældre beskriver forværringer i hudsymptomerne, når aluminiumallergiske børn kommer i kontakt med både fødevarer og hudprodukter indeholdende aluminium, men det er ikke videnskabeligt undersøgt om der er en sammenhæng. Der er derfor heller ingen anbefalinger om at undgå kontakt med aluminium.

Forskningsprojektet er delt op i flere dele. Først et spørgeskemastudie, til bred karakteristik af børn med enten aktuelle eller tidligere vaccinationsgranulomer. Dernæst følger nogle såkaldte provokationsstudier, hvor det undersøges om børnene reagerer på kontakt med almindelige aluminiumholdige produkter. Samlet set stiler vi mod at få en bred viden omkring vaccinationsgranulomer og aluminiumsallergi, så vi forhåbentlig kan bidrage til fremtidig symptomatisk behandling og ikke mindst vejledning, når et barn er diagnosticeret med aluminiumallergi.

Forskningen varetages af læge og ph.d.-studerende Stine Hoffmann