Do hairdressers in Denmark have their hand eczema reported as an occupational disease? Results from a register-based questionnaire study

Frisører har en høj forekomst af erhvervsbetinget håndeksem. I dette studie undersøgtes, om frisører anmelder deres håndeksem som en arbejdsbetinget lidelse til Arbejdsskadestyrelsen og eventuelle årsager til manglende anmeldelse.

 

Resultaterne viste, at kun 20,7 % af frisører med håndeksem havde anmeldt deres eksem som en arbejdsskade. Hovedårsagerne til manglende anmeldelse var "Jeg troede, at det ville gå over igen" og "Min læge gjorde mig ikke opmærksom på muligheden".