Fragrance allergy in patients with hand eczema – a clinical study

I et nyt studium testedes 658 patienter, der havde håndeksem, med 14 udvalgte parfumestoffer. Parfumestofferne var udvalgt udfra deres forekomst i produkter, hvor hænderne udsættes, som fx. rengøringsmidler. Parfumestofferne citral, hydroxycitronellal, HICC  (hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde), eugenol og oxideret L-limonene gav flest allergiske reaktioner.

Deodorants: an experimental provocation study with hydroxycitronellal

Parfumerede deodoranter er en hyppig årsag til parfumeallergi. Deodoranter anvendes i et fugtig, lukket miljø i armhulen, hvor der ofte (hos kvinder) er skadet hud som følge af barbering. Disse faktorer kan øge risikoen for at allergi opstår. To parfumestoffer, kendt som allergifremkaldende, Hydroxycitronellal og kanelaldehyd (cinnamal) studeres i forskellig koncentration i deodoranter. Personer med kendt allergi over for et af disse parfumestoffer fik udleveret deodoranter tilsat parfumestoffet i stigende, men realistiske mængder. Der inkluderedes en kontrolgruppe uden allergi over for parfume.

Alle eller næsten alle forsøgspersoner med allergi over for et af parfumestofferne udviklede allergisk eksem i armhulen ved brug af deodoranten med parfume. Ingen af kontrol personerne reagerede.

Contact allergy to oak moss: search for sensitizing molecules using combioassay-guided chemical fractionation, GC-MS, and structure-activity relationship analysis

Oak moss absolut er et naturekstrakt udvundet af egemos. Det består af flere hundrede enkeltstoffer og har en kraftig allergifremkaldende effekt. Allergi over for oak moss ses findes hos ca. 25% af de parfumeallergiske personer og det er det parfumestof, der hyppigst er årsag til allergi.

På den bagrund iværksattes forskning til at bestemme hvilket/hvilke stoffer i oak moss, der er allergifremkaldende. Ved en kombination af allergitest på oak moss allergiske patienter og kemisk fraktionering og analyse identificerede stofferne: chloroatranol og atranol som de stærkeste allergi fremkaldende stoffer i oak moss, herudover fandt man at stoffet methyl-betaorcinol carboxylate også gav allergiske reaktioner. Sidstnævnte er med til at give duften.
Der er formentlig flere end de nævnte stoffer, som er tilstede i oak moss, som er allergifremkaldende. 

Chloroatranol, an extremely potent allergen hidden in perfumes – a dose-response elicitation study

I et internationalt forskningssamarbejde mellem klinisk arbejdende dermatologiske afdelinger og kemisk/analytiske forskningsenheder, er det lykkedes at identificere to nye parfumeallergener: chloroatranol og atranol. Disse er indholdstoffer i naturekstraktet oak moss absolute, der forårsager allergiske reaktioner hos mindst 25 % af parfumeallergiske personer. Chloroatranol er formentlig det mest potente af de to allergener.

Et nyt studie viser, at chloroatranol giver allergiske reaktioner hos 10 % af de eksempatienter, der er allergiske over for stoffer i koncentrationer på 0,01 ppm. Dette er en koncentration, som er 1000 gange lavere end for andre kendte allergener.

Contact sensitisation from compositae containing herbal remedies and cosmetics

Kurvblomster er en hyppig årsag til allergi. Der gives en oversigt over den nuværende viden vedrørende allergi fremkaldt af kurvblomstekstrakt i kosmetik. Der er i litteraturen rapporteret tilfælde forårsaget af tysk kamille og arnica. Hvordan personer, der er blevet allergiske over for kurvblomster, reagerer på kosmetik med planteekstrakter i, vides ikke.

Combined effects of irritants and allergens. An experimental study of simultaneous application of irritant and allergen in previously sensitised individuals

Nikkelallergikere blev udsat for forskellige koncentrationer af nikkelchlorid og natriumlarylsulfate (sæbestof) alene og i kombination. Der sås et meget større respons end forventet på de kombinerede udsættelser, svarende til øgning af dosis med en faktor 4 af de enkelte stoffer. Der var således en synergistisk effekt på det allergiske respons ved samtidig udsættelse for et sæbestof, hos personer, der er allergiske over for nikkel.

55 cases of allergic reactions to hair dye. A descriptive consumer complaint based study

Der rapporteres om 55 tilfælde af svær allergisk reaktion over for hårfarve. De 55 personer henvendte sig efter annoncering. 22 patienter blev set af dermatologer, og alle sygehistorier blev vurderet af dermatologer. Karakteristisk var svært akut hævelse af skalp, øjenomgivelser og ansigt.

 

Alle, der blev lappetestet, var allergiske over for p-phenylenediamine (ppd). Det konkluderes, at hyppigheden af allergi over for hårfarver formentlig er underestimeret og tilstanden ofte ikke korrekt diagnosticeret i sundhedsvæsnet.

1 88 89 90 91