The fragrance hand immersion study – an experimental model simulating exposure for allergic contact dermatitis on the hands

I nyt et eksperimentelt studie dyppede 15 patienter med håndeksem og allergi over for parfumestoffet hydroxycitronellal eller lyral én finger i en vandig opløsning med hydroxycitronellal eller lyral én gang daglig i 10 minutter. I de første 14 dage anvendtes en koncentration af parfumestof, som svarer til fortyndet opvaskemiddel og hvis der ingen reaktion var anvendtes en koncentration i endnu 14 dage svarende til koncentreret opvaskemiddel. Som kontrol dyppedes den én finger på den anden hånd i vand på tilsvarende måde. Der blev ikke registeret mere eksem på den finger der var dyppet i parfumeopløsning end på den der var dyppet i vand. Der skal formentlig flere faktorer til at udløse håndeksem end et enkelt parfumestof (se kombinationseffekter)

The composition of fine fragrances is changing

Kemisk analyse af fem parfumer markedsført for mere end 10 år siden og de fem sidste nye markedsførte parfumer fra de samme firmaer blev kemisk analyseret for indhold af syv kendte allergifremkaldende stoffer. De gamle parfumer indholdt gennemsnitligt fem af de syv allergifremkaldende stoffer, medens de nye parfumer gennemsnitligt indeholdt 2,8 af de samme stoffer og i en lavere koncentration

Fragrance allergy in patients with hand eczema – a clinical study

I et nyt studium testedes 658 patienter, der havde håndeksem, med 14 udvalgte parfumestoffer. Parfumestofferne var udvalgt udfra deres forekomst i produkter, hvor hænderne udsættes, som fx. rengøringsmidler. Parfumestofferne citral, hydroxycitronellal, HICC  (hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde), eugenol og oxideret L-limonene gav flest allergiske reaktioner.

Deodorants: an experimental provocation study with hydroxycitronellal

Parfumerede deodoranter er en hyppig årsag til parfumeallergi. Deodoranter anvendes i et fugtig, lukket miljø i armhulen, hvor der ofte (hos kvinder) er skadet hud som følge af barbering. Disse faktorer kan øge risikoen for at allergi opstår. To parfumestoffer, kendt som allergifremkaldende, Hydroxycitronellal og kanelaldehyd (cinnamal) studeres i forskellig koncentration i deodoranter. Personer med kendt allergi over for et af disse parfumestoffer fik udleveret deodoranter tilsat parfumestoffet i stigende, men realistiske mængder. Der inkluderedes en kontrolgruppe uden allergi over for parfume.

Alle eller næsten alle forsøgspersoner med allergi over for et af parfumestofferne udviklede allergisk eksem i armhulen ved brug af deodoranten med parfume. Ingen af kontrol personerne reagerede.

Contact allergy to oak moss: search for sensitizing molecules using combioassay-guided chemical fractionation, GC-MS, and structure-activity relationship analysis

Oak moss absolut er et naturekstrakt udvundet af egemos. Det består af flere hundrede enkeltstoffer og har en kraftig allergifremkaldende effekt. Allergi over for oak moss ses findes hos ca. 25% af de parfumeallergiske personer og det er det parfumestof, der hyppigst er årsag til allergi.

På den bagrund iværksattes forskning til at bestemme hvilket/hvilke stoffer i oak moss, der er allergifremkaldende. Ved en kombination af allergitest på oak moss allergiske patienter og kemisk fraktionering og analyse identificerede stofferne: chloroatranol og atranol som de stærkeste allergi fremkaldende stoffer i oak moss, herudover fandt man at stoffet methyl-betaorcinol carboxylate også gav allergiske reaktioner. Sidstnævnte er med til at give duften.
Der er formentlig flere end de nævnte stoffer, som er tilstede i oak moss, som er allergifremkaldende. 

Chloroatranol, an extremely potent allergen hidden in perfumes – a dose-response elicitation study

I et internationalt forskningssamarbejde mellem klinisk arbejdende dermatologiske afdelinger og kemisk/analytiske forskningsenheder, er det lykkedes at identificere to nye parfumeallergener: chloroatranol og atranol. Disse er indholdstoffer i naturekstraktet oak moss absolute, der forårsager allergiske reaktioner hos mindst 25 % af parfumeallergiske personer. Chloroatranol er formentlig det mest potente af de to allergener.

Et nyt studie viser, at chloroatranol giver allergiske reaktioner hos 10 % af de eksempatienter, der er allergiske over for stoffer i koncentrationer på 0,01 ppm. Dette er en koncentration, som er 1000 gange lavere end for andre kendte allergener.

1 87 88 89 90 91