Ranking of hair dye substances according to predicted sensitization potency – quantitative structure-activity relationships

I år 2002 var der registreret over 200 forskellige kemiske hårfarvestoffer i EU Kommissionen. Ved hjælp af en computermodel, der bygger på allergidata fra dyr, blev hårfarvernes evne til at fremkalde allergi forudsagt. Det viste sig at 3 ud af 4 farvestoffer var stærkt til moderat allergifremkaldende og heri blandt var også de mest anvendte farver:

 

toluene-2,5-diamine

resorcinol
p-phenylenediamine (ppd)
4-amino-2-hydroxytoluene
p-aminophenol

Farvestoffet 4-amino-2-hydroxytoluene er yderst sparsomt beskrevet ind til nu selvom det var det 4. mest anvendte hårfarvestof i år 2002. I dag er det kun farvestoffet ppd der bruges rutinemæssigt, når en hudlæge skal undersøge om en patient har hårfarveallergi. Forfatterne giver en liste over farvestoffer som det kunne være hensigtsmæssige at teste med.

Hair dye contact allergy: quantitative exposure assessment of selected products and clinical cases

I undersøgelsen indgår 9 personer som havde fået diagnosticeret allergisk kontakt eksem hos hudlæge efter hårfarvning. De farvestoffer som personerne reagerede allergisk på, blev genfundet i hårfarverne ved kemisk analyse. Koncentrationen af allergifremkaldende hårfarvestof i produkterne viste sig at være 10 gange lavere end det tilladte. Studiet viser at lovlige hårfarveprodukter kan fremkalde allergi hos personer.

 

Hvis allergi over for hårfarvestoffer skal forebygges så skal koncentrationen af allergifremkaldende farevstoffer nedsættes.
 

Teledermatologi

I en 1-årig forsøgsperiode optog 10 praktiserende læger digitalfotos af patienter med hudsygdomme. Billederne blev via e-mail sendt til hudafdelingen, Amtssygehuset i Gentofte til vurdering.

 

På 1 år blev 284 patienters hudsygdom evalueret via teledermatologi. Eksem var den hyppigste diagnose. 

A stronger patch test elicitation reaction to the allergen hydroxycitronellal plus the irritant sodium lauryl sulfate

Husholdningsprodukter indeholder både sæbe og parfumestoffer. I dette eksperimentelle studiet undersøgtes effekten af samtidig udsættelse for parfumestoffet: hydroxycitronellal og sæbestoffet natrium larylsulfat på underarmene.

  

Samtidig udsættelse gav en kraftige eksemreaktion end udsættelsen alene for parfumestof og reaktionen optrådte også ved lavere koncentrationer.

1 86 87 88 89 90 91