Deodorants: an experimental provocation study with cinnamic aldehyde

Parfumerede deodoranter er en hyppig årsag til parfumeallergi. Deodoranter anvendes i et fugtig, lukket miljø i armhulen, hvor der ofte (hos kvinder) er skadet hud som følge af barbering. Disse faktorer kan øge risikoen for at allergi opstår. To parfumestoffer, kendt som allergifremkaldende, Hydroxycitronellal og kanelaldehyd (cinnamal) studeres i forskellig koncentration i deodoranter. Personer med kendt allergi over for et af disse parfumestoffer fik udleveret deodoranter tilsat parfumestoffet i stigende, men realistiske mængder. Der inkluderedes en kontrolgruppe uden allergi over for parfume.

Alle eller næsten alle forsøgspersoner med allergi over for et af parfumestofferne udviklede allergisk eksem i armhulen ved brug af deodoranten med parfume. Ingen af kontrol personerne reagerede. 

Chromium allergy: Significance of both Cr(III) and Cr(IV)

Kromallergi kan opstå ved udsættelse for kromgarvet læder, hvor et overskud af krom kan frigives til huden. Kromgarvet læder er mere holdbart end ikke garvet læder og anvendes til forbrugerprodukter som urremme, sko og handsker. Allergi over for krom forårsaget af lædersko er specielt et problem blandt kvinder.
  

Det er trivalente kromforbindelser, der anvendes til lædergarvning. Overskud af disse trivalente kromforbindelser kan frigives fra læderet ved brug. Små mængder af det trivalente krom kan oxideres til det mere opløselige og allergifremkaldende hexavalente krom.
  

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at krom frigøres fra 35 % af forbrugerlæderprodukter. I læderprodukter udsættes man for to stadier af krom, trivalent og hexavalent krom. Der er gennemført et klinisk studie, hvor de mængder af trivalent og hexavalent krom, der udløser allergisk eksem, er fastlagt.
 

 

Studiet har vist, at både trivalent og hexavalent krom kan provokere allergisk eksem. Hexavalent krom var mest potent og udløste allergisk eksem hos 10 % af personer med kromallergi ved udsættelse for 1 ppm (0,0001 %) hexavalent krom medens trivalent krom var mindre potent end hexavalent krom, men mere potent end forventet, idet der skulle 6 ppm trivalent krom til at give den samme effekt.
  

Dette studie viser, at forebyggelse af kromallergi fra læderprodukter skal omfatte regulation af både frit tri- og hexavalent krom.

The fragrance hand immersion study – an experimental model simulating exposure for allergic contact dermatitis on the hands

I nyt et eksperimentelt studie dyppede 15 patienter med håndeksem og allergi over for parfumestoffet hydroxycitronellal eller lyral én finger i en vandig opløsning med hydroxycitronellal eller lyral én gang daglig i 10 minutter. I de første 14 dage anvendtes en koncentration af parfumestof, som svarer til fortyndet opvaskemiddel og hvis der ingen reaktion var anvendtes en koncentration i endnu 14 dage svarende til koncentreret opvaskemiddel. Som kontrol dyppedes den én finger på den anden hånd i vand på tilsvarende måde. Der blev ikke registeret mere eksem på den finger der var dyppet i parfumeopløsning end på den der var dyppet i vand. Der skal formentlig flere faktorer til at udløse håndeksem end et enkelt parfumestof (se kombinationseffekter)

The composition of fine fragrances is changing

Kemisk analyse af fem parfumer markedsført for mere end 10 år siden og de fem sidste nye markedsførte parfumer fra de samme firmaer blev kemisk analyseret for indhold af syv kendte allergifremkaldende stoffer. De gamle parfumer indholdt gennemsnitligt fem af de syv allergifremkaldende stoffer, medens de nye parfumer gennemsnitligt indeholdt 2,8 af de samme stoffer og i en lavere koncentration

Fragrance allergy in patients with hand eczema – a clinical study

I et nyt studium testedes 658 patienter, der havde håndeksem, med 14 udvalgte parfumestoffer. Parfumestofferne var udvalgt udfra deres forekomst i produkter, hvor hænderne udsættes, som fx. rengøringsmidler. Parfumestofferne citral, hydroxycitronellal, HICC  (hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde), eugenol og oxideret L-limonene gav flest allergiske reaktioner.

Deodorants: an experimental provocation study with hydroxycitronellal

Parfumerede deodoranter er en hyppig årsag til parfumeallergi. Deodoranter anvendes i et fugtig, lukket miljø i armhulen, hvor der ofte (hos kvinder) er skadet hud som følge af barbering. Disse faktorer kan øge risikoen for at allergi opstår. To parfumestoffer, kendt som allergifremkaldende, Hydroxycitronellal og kanelaldehyd (cinnamal) studeres i forskellig koncentration i deodoranter. Personer med kendt allergi over for et af disse parfumestoffer fik udleveret deodoranter tilsat parfumestoffet i stigende, men realistiske mængder. Der inkluderedes en kontrolgruppe uden allergi over for parfume.

Alle eller næsten alle forsøgspersoner med allergi over for et af parfumestofferne udviklede allergisk eksem i armhulen ved brug af deodoranten med parfume. Ingen af kontrol personerne reagerede.

1 85 86 87 88 89