Methyldibromo glutaronitrile in rinse-off products causes allergic contact dermatitis – an experimental study

Methyldibromo glutarnoitrile (MDBGN) er tilladt i rinse-off produkter, som sæbe, i koncentrationer op til 1000 ppm. Der er imidlertid patienter, som klart har fået deres allergi ved brug af rinse-off produkter, specielt flydende håndsæber.

I et studiet blev eksempatienter med allergi over for MDBGN bedt om at anvende en flydende håndsæbe med 1000 ppm MDBGN på et veldefineret område på den ene underarm, medens en sæbe uden MDBGN anvendtes på den anden arm, i et randomiseret og dobbeltblindt design. Resultatet var at 37% af testpersonerne udviklede allergisk eksem ved anvendelse af sæben med MDBGN daglig i op til 4 uger.

Det betyder at grænsen for sæbeprodukter på 0.1% er diskutabel, hvad angår flydende håndsæbe, idet den udsættelse som har været anvendt i studiet, er langt mindre end det ofte vil være tilfældet i hverdagen.

Det anbefales at grænsen for brug af MDBGN i rinse-off produkter revurderes.

The fragrance hand immersion study – an experimental model simulating exposure for allergic contact dermatitis on the hands

I nyt et eksperimentelt studie dyppede 15 patienter med håndeksem og allergi over for parfumestoffet hydroxycitronellal eller lyral én finger i en vandig opløsning med hydroxycitronellal eller lyral én gang daglig i 10 minutter. I de første 14 dage anvendtes en koncentration af parfumestof, som svarer til fortyndet opvaskemiddel og hvis der ingen reaktion var anvendtes en koncentration i endnu 14 dage svarende til koncentreret opvaskemiddel. Som kontrol dyppedes den én finger på den anden hånd i vand på tilsvarende måde. Der blev ikke registeret mere eksem på den finger der var dyppet i parfumeopløsning end på den der var dyppet i vand. Der skal formentlig flere faktorer til at udløse håndeksem end et enkelt parfumestof (se kombinationseffekter)

The composition of fine fragrances is changing

Kemisk analyse af fem parfumer markedsført for mere end 10 år siden og de fem sidste nye markedsførte parfumer fra de samme firmaer blev kemisk analyseret for indhold af syv kendte allergifremkaldende stoffer. De gamle parfumer indholdt gennemsnitligt fem af de syv allergifremkaldende stoffer, medens de nye parfumer gennemsnitligt indeholdt 2,8 af de samme stoffer og i en lavere koncentration

1 85 86 87 88 89 90