Ranking of hair dye substances according to predicted sensitization potency – quantitative structure-activity relationships

I år 2002 var der registreret over 200 forskellige kemiske hårfarvestoffer i EU Kommissionen. Ved hjælp af en computermodel, der bygger på allergidata fra dyr, blev hårfarvernes evne til at fremkalde allergi forudsagt. Det viste sig at 3 ud af 4 farvestoffer var stærkt til moderat allergifremkaldende og heri blandt var også de mest anvendte farver:

 

toluene-2,5-diamine

resorcinol
p-phenylenediamine (ppd)
4-amino-2-hydroxytoluene
p-aminophenol

Farvestoffet 4-amino-2-hydroxytoluene er yderst sparsomt beskrevet ind til nu selvom det var det 4. mest anvendte hårfarvestof i år 2002. I dag er det kun farvestoffet ppd der bruges rutinemæssigt, når en hudlæge skal undersøge om en patient har hårfarveallergi. Forfatterne giver en liste over farvestoffer som det kunne være hensigtsmæssige at teste med.

Hair dye contact allergy: quantitative exposure assessment of selected products and clinical cases

I undersøgelsen indgår 9 personer som havde fået diagnosticeret allergisk kontakt eksem hos hudlæge efter hårfarvning. De farvestoffer som personerne reagerede allergisk på, blev genfundet i hårfarverne ved kemisk analyse. Koncentrationen af allergifremkaldende hårfarvestof i produkterne viste sig at være 10 gange lavere end det tilladte. Studiet viser at lovlige hårfarveprodukter kan fremkalde allergi hos personer.

 

Hvis allergi over for hårfarvestoffer skal forebygges så skal koncentrationen af allergifremkaldende farevstoffer nedsættes.
 

A link between skin and airways regarding sensitivity to fragrance products?

Et spørgeskema vedrørende slimhindesymptomer relateret til kemiske stoffer blev udsendt til 1189 personer, som tidligere havde deltaget i en befolkningsundersøgelse. Undersøgelsen fandt positive og statistisk signifikante sammenhænge mellem rapporteringen af slimhindesymptomer over for parfume og forekomsten af parfumekontaktallergi, håndeksem, kvinder og psykisk sårbarhed.

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde – known as Lyral: quantitative aspects and risk assessment of an important fragrance allergen

Parfumestoffet HICCl (INCI: hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) har været meget anvendt i kosmetiske produkter.

Der er ikke ualmindeligt, at finde HICC i parfumer i over 1 %. Det giver anledning til allergiske reaktioner hos ca. 2 % af testede eksempatienter. I et eksperimentelt studie udsættes HICC-allergiske personer for forskellige koncentrationer af HICC dels ved en plasterprøve på ryggen dels ved åben gentagen applikation på underarmene.

 

Ved åben test på underarmene fik 60 % af forsøgspersonerne allergisk eksem. Ingen reagerede på alkohol, der blev anvendt som kontrol. En kraftig reduktion i anvendelses koncentrationen af HICC blev anbefalet.

1 83 84 85 86 87 88