Patientinformation om arbejdsbetinget eksem

Hvordan forholder man sig, hvis man udvikler eksem i forbindelse med sit arbejde?

 

Det giver en ny patientinformation fra Videncenter for Allergi svaret på.

 

Pjecen beskriver bl.a., hvornår eksem kan betragtes som en arbejdsskade samt erstatning og godtgørelse.

 

Den giver også gode råd om, hvad man som eksempatient selv kan gøre.

Ny film om håndeksem

Filmen, der kan ses i afsnit eller i fuld længde på hjemmesiden www.handeksem.dk, forklarer, hvordan patienter bedst muligt tager vare på deres hænder, så de undgår forværring i deres håndeksem.
 
Filmen informerer også om årsag til håndeksem, allergi, behandling, korrekt håndvask samt brug af handsker og fugtighedscreme. 

Den samlede varighed er 14 minutter.

 

Filmen er produceret i samarbejde med hudafdelingen på Gentofte Hospital samt Astma og Allergi Forbundet. Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse har finansieret filmen. 

 

Hudlæger vil automatisk modtage filmen på dvd til brug i deres praksis. Yderligere eksemplarer kan rekvireres i Videncentret, så længe lager haves. 

 

Hent ph.d.’en "Håndeksem — sværhedsgrad og betydning af lægeundersøgelse for prognose".
 

 

Tidligt lægebesøg giver bedre prognose

Jo længere tid patienter med håndeksem venter med at gå til lægen, des dårligere prognose har de.

 

Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Videncenter for Allergi, som 333 patienter svarede på første gang de besøgte en hudlæge.

 

Undersøgelsen viste, at patienterne i gennemsnit havde ventet tre måneder fra symptomdebut, til de gik til læge og tre måneder mere, før de kom til hudlæge.

 

En opfølgende spørgeskemaundersøgelse viste, at de patienter, som havde opsøgt egen læge tidligt havde den bedste prognose i forhold til de, som først senere gik til lægen.

 

Tiden, der gik mellem patienten var hos egen læge, og til vedkommende blev set af en hudlæge, var af mindre klar betydning.

 

Dog havde patienter med en ventetid på under en måned en bedre prognose end dem, som ventede over et år.

 

Hald M et al on behalf of the Danish Contact Dermatitis Group.

Delay in medical attention to hand eczema: a follow-up study.

Br J Dermatol. 2009 Jul 7

Hold øje med ufaglærte

En undersøgelse blandt 799 patienter med håndeksem viste, at der var sammenhæng mellem svært håndeksem på hænderne og stigende alder, eksem i barndommen og kontaktallergi over for kemiske stoffer, men også med socioøkonomiske forhold.

 

Ufaglærte havde således en øget risiko for en dårlig prognose sammenlignet med andre samfundsgrupper. Det kan derfor være en god idé at være ekstra opmærksom på denne patientgruppe.

 

Hald M et al,

Clinical severity and prognosis of hand eczema.

Br J Dermatol. 2009 Mar 28.

Ph.d.-forsvar

Den 11.12.2009 kl. 14.00 forsvarede cand.med. Jacob Pontoppidan Thyssen afhandlingen “The Prevalence and Risk Factors of Contact Allergy in the Adult General Population” i Store auditorium på Gentofte Hospital.

 

Forsvaret foregik engelsk.

 

Afhandlingen kan rekvireres per e-mail: – eller  hentes som pdf-fil.

Ph.d.-forsvar

Den 30.10.2009 kl. 14.00 forsvarede cand.med. Marianne Hald afhandlingen “Hand eczema – severity and medical attendance in relation to prognosis” i Store auditorium på Gentofte Hospital.

 

Forsvaret foregik engelsk. Afhandlingen kan rekvireres per e-mail: – eller hentes som pdf-fil.

Ph.d.-forsvar

Den 02.10.2009 kl. 14.00 forsvarede cand.med. Berit Christina Carlsen afhandlingen “Patients with Multiple Contact Allergies: Population Characteristics and Clinical Presentation” i Store auditorium på Gentofte Hospital.

 

Forsvaret foregik på engelsk. Afhandlingen kan rekvireres per e-mail: – eller hentes som pdf-fil.

Ph.d.-forsvar

Den 26.06.2009 kl. 14.00 forsvarer cand.med. Louise Arup Fischer afhandlingen “Dose-response relationships in contact allergy and studies on single and repeated exposures – perspectives for prevention” i Store auditorium på Gentofte Hospital.

 

Forsvaret foregår på engelsk. Afhandlingen kan rekvireres per e-mail: – eller hentes som pdf.

Ph.d.-forsvar

Den 28.05.2009 kl. 10.00 forsvarer cand.polyt. Kåre Engkilde afhandlingen “Allergic Contact Dermatitis and Autoimmune Diseases – Epidemiological and Experimental studies” i Store auditorium på Gentofte Hospital.

 

Forsvaret foregår på engelsk. Afhandlingen kan rekvireres per e-mail: – eller hentes som pdf.

Ny lovgivning om mobiltelefoner

I januar 2009 trådte en ny EU-lovgivning i kraft, hvilket betyder, at mobiletelefoner, der frigiver for meget nikkel fra overfladen ikke må sælges i EU.

 

Det er de samme regler, der nu gælder for mobiltelefoner som for smykker.

 

Sagen er taget op af Miljøstyrelsen i EU på baggrund af en undersøgelse, der blev gennemført i Videncenter for allergi, der viste at ca. hver 5. mobil på det danske marked frigav for meget nikkel.

1 18 19 20 21 22