Tidligt lægebesøg giver bedre prognose

Jo længere tid patienter med håndeksem venter med at gå til lægen, des dårligere prognose har de.

 

Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Videncenter for Allergi, som 333 patienter svarede på første gang de besøgte en hudlæge.

 

Undersøgelsen viste, at patienterne i gennemsnit havde ventet tre måneder fra symptomdebut, til de gik til læge og tre måneder mere, før de kom til hudlæge.

 

En opfølgende spørgeskemaundersøgelse viste, at de patienter, som havde opsøgt egen læge tidligt havde den bedste prognose i forhold til de, som først senere gik til lægen.

 

Tiden, der gik mellem patienten var hos egen læge, og til vedkommende blev set af en hudlæge, var af mindre klar betydning.

 

Dog havde patienter med en ventetid på under en måned en bedre prognose end dem, som ventede over et år.

 

Hald M et al on behalf of the Danish Contact Dermatitis Group.

Delay in medical attention to hand eczema: a follow-up study.

Br J Dermatol. 2009 Jul 7

Hold øje med ufaglærte

En undersøgelse blandt 799 patienter med håndeksem viste, at der var sammenhæng mellem svært håndeksem på hænderne og stigende alder, eksem i barndommen og kontaktallergi over for kemiske stoffer, men også med socioøkonomiske forhold.

 

Ufaglærte havde således en øget risiko for en dårlig prognose sammenlignet med andre samfundsgrupper. Det kan derfor være en god idé at være ekstra opmærksom på denne patientgruppe.

 

Hald M et al,

Clinical severity and prognosis of hand eczema.

Br J Dermatol. 2009 Mar 28.

Ph.d.-forsvar

Den 11.12.2009 kl. 14.00 forsvarede cand.med. Jacob Pontoppidan Thyssen afhandlingen “The Prevalence and Risk Factors of Contact Allergy in the Adult General Population” i Store auditorium på Gentofte Hospital.

 

Forsvaret foregik engelsk.

 

Afhandlingen kan rekvireres per e-mail: – eller  hentes som pdf-fil.

Ph.d.-forsvar

Den 30.10.2009 kl. 14.00 forsvarede cand.med. Marianne Hald afhandlingen “Hand eczema – severity and medical attendance in relation to prognosis” i Store auditorium på Gentofte Hospital.

 

Forsvaret foregik engelsk. Afhandlingen kan rekvireres per e-mail: – eller hentes som pdf-fil.

Ph.d.-forsvar

Den 02.10.2009 kl. 14.00 forsvarede cand.med. Berit Christina Carlsen afhandlingen “Patients with Multiple Contact Allergies: Population Characteristics and Clinical Presentation” i Store auditorium på Gentofte Hospital.

 

Forsvaret foregik på engelsk. Afhandlingen kan rekvireres per e-mail: – eller hentes som pdf-fil.

Ph.d.-forsvar

Den 26.06.2009 kl. 14.00 forsvarer cand.med. Louise Arup Fischer afhandlingen “Dose-response relationships in contact allergy and studies on single and repeated exposures – perspectives for prevention” i Store auditorium på Gentofte Hospital.

 

Forsvaret foregår på engelsk. Afhandlingen kan rekvireres per e-mail: – eller hentes som pdf.

Ph.d.-forsvar

Den 28.05.2009 kl. 10.00 forsvarer cand.polyt. Kåre Engkilde afhandlingen “Allergic Contact Dermatitis and Autoimmune Diseases – Epidemiological and Experimental studies” i Store auditorium på Gentofte Hospital.

 

Forsvaret foregår på engelsk. Afhandlingen kan rekvireres per e-mail: – eller hentes som pdf.

Ny lovgivning om mobiltelefoner

I januar 2009 trådte en ny EU-lovgivning i kraft, hvilket betyder, at mobiletelefoner, der frigiver for meget nikkel fra overfladen ikke må sælges i EU.

 

Det er de samme regler, der nu gælder for mobiltelefoner som for smykker.

 

Sagen er taget op af Miljøstyrelsen i EU på baggrund af en undersøgelse, der blev gennemført i Videncenter for allergi, der viste at ca. hver 5. mobil på det danske marked frigav for meget nikkel.

Allergi over for multiple kemiske stoffer

Man ved meget lidt om den gruppe mennesker, der udvikler allergi over for multiple kemiske stoffer. Allergi over for multiple kemiske stoffer har derfor været emnet for en række videnskabelige studier, der nu indgår i ph.d.-afhandling fra Videncenter fra Allergi.

 

15.000 personer er blevet undersøgt for kontaktallergi gennem de sidste 20 år på hudafdelingen, Gentofte Hospital. Heraf fik 5 % påvist allergi over for minimum tre kemiske stoffer samtidigt.

 

Disse multiallergiske patienter var overvejende kvinder i den ældre aldersgruppe. De fleste, dvs. 90 %, havde allerede multiple allergier, da de blev set på hudafdelingen første gang.

 

Hyppigheden af personer med multiple allergier steg med alderen, hvilket tyder på at udsættelserne i miljøet spiller en stor rolle for udviklingen af multiple allergier.

 

Allergimønstre

En række allergier var hyppigere hos patienter med multiple allergier end hos patienter med 1-2 allergier. Det gjaldt bl.a. kurvblomst- og kromallergi, mens nikkelallergi var sjældnere.

 

Der var kun mindre forskelle i sammenhængen mellem allergi over for bestemte stoffer og dét at have multiple allergier, og ingen fællestræk for de kemiske stoffer. Man kan derfor ikke slutte noget om risikoen for at have eller udvikle multiple allergier ud fra hvilke stoffer, man er allergisk overfor.

 

Reagerer ikke på mindre mængder

I et studie blev det vist, at personer med multiple allergier ikke reagerede på mindre mængder af det stof, de er allergiske over for i forhold til personer med 1-2 allergier.

 

Det vil sige, at man ikke kunne påvise, at personer med multiple allergier generelt var mere følsomme end personer med 1-2 allergier.

 

Sværere hudsygdom

Patienter med multiple allergier havde meget hyppigt håndeksem, mens forekomsten af skinnebens-sår var lav. Desuden fandt man et sværere eksem blandt patienter med multiple allergier, hvis de samtidig havde atopisk eksem (også kaldet børneeksem), og et mere langvarigt eksem blandt patienter med multiple allergier men uden atopisk eksem.

 

Risikoen for at have mange allergier over for kemiske stoffer var øget, hvis man havde atopisk eksem.

Mobiltelefoner må ikke frigive (for meget) nikkel

Europa-Kommissionen har sammen med medlemsstaterne besluttet, at mobiletelefoner er omfattet af nikkeldirektivet. Det betyder, at mobiletelefoner er underlagt de samme regler som smykker, og at der er en grænse for hvor meget nikkel, der må frigives fra mobilen.

Miljøstyrelsen har rejst sagen i EU på baggrund af undersøgelser foretaget af Videncenter for Allergi, der viste at flere forbrugere havde fået allergisk nikkeleksem i ansigtet forårsaget af mobiltelefon. Videncenteret har også dokumenteret, at ca. hver femte mobiltelefon på det danske marked frigav nikkel i et omfang, der kunne give allergisk eksem.

Denne ændring er trådt i kraft og det betyder, at der ikke må sælges mobiltelefoner, som ikke overholder lovgivningen.

Har man allerede en mobiltelefon, kan man undersøge, om den frigiver for meget nikkel fra de blanke metalområder ved hjælp af et nikkeltestsæt fra apoteket. Man kan også henvende sig til producenten eller forhandleren.

Man skal være opmærksom på, at der kan være forskel på nikkelfrigivelse fra identiske mærker/typer af telefoner, da de forskellige komponenter af telefonen kan være produceret forskelligt. Det nytter derfor heller ikke at teste demoversionen i en butik. Det er kun ved at få oplysninger om/teste den mobil, man bruger, man kan være sikker på om nikkel frigives.

Head-sets er også omfattet af nikkeldirektivet.

1 17 18 19 20