Hvad er der nikkel i?

Smykker, briller, ure og spænder

Disse genstande var tidligere den hyppigste årsag til nikkelallergi. Nu er der en lovgivning, der gør at der er sat en grænse for nikkelfrigivelsen for disse genstande. Vær opmærksom på at ældre smykker, briller og lignende eller genstande købt uden for EU kan frigive mere nikkel end lovgivningen tillader. Man skal også være opmærksom på at lovgivningen ikke altid respekteres.

Mobiltelefoner

Der er rapporteret om en række tilfælde af nikkeleksem forårsaget af mobiltelefoner. Disse rapporter kommer fra Frankrig, Italien, Østrig og senest fra Canada. I de fleste tilfælde har der været tale om personer, som anvendte deres mobiltelefon i et betydeligt omfang dagligt. I det danske netværk af hudlæger, der overvåger allergi i Danmark er der indtil videre registeret enkelte patienter med allergisk nikkeleksem efter mobiltelfonbrug. Problemet er formentlig af større omfang end hvad, der hidtil er registreret, da hverken læger eller forbrugere har været opmærksom på denne mulige årsag til allergisk nikkeleksem.

Videncenter for Allergi har i den anledning foretaget en undersøgelse af nikkelfrigivelse fra 41 mobiltelefoner fra to forskellige internationale firmaer, der tilsammen dækker ca. halvdelen af markedet i Danmark.

I alt 8 ud af 41 (19,5 %) af telefonerne frigav nikkel fra en eller flere steder, der kan være i kontakt med huden, typisk logo, knapper og/eller kabinet. Heraf var der 3 telefoner (7,3 %), der frigav nikkel fra flere områder af telefonen. Telefonerne blev testet med en spottest for nikkelfrigivelse (Thyssen JP et al. Contact Dermatitis 2008:59:1:38-42).

I en anden ny undersøgelse fra Canada testedes 23 mobiltelefoner, heraf frigav 10 (43 %) nikkel (CMAJ. 2008 Jan 1;178(1):23-4.).

Man kan ikke se på det blanke metal, om det frigiver for meget nikkel. Man må derfor henvende sig til producenten/forhandleren eller selv teste sin telefon for nikkelfrigivelse. Der kan være forskel på nikkelfrigivelse fra identiske mærker/typer af telefoner, da de forskellige komponenter af telefonen kan være produceret forskelligt. Det nytter derfor heller ikke at teste demoversionen i en butik. Det er kun ved at få oplysninger om/teste den mobil, man bruger, man kan være sikker på om nikkel frigives.

Værktøj

Håndholdt værktøj kan have metaldele, som kommer i kontakt med huden, som fx på håndgrebet. En svensk undersøgelse fra 1998 viste at 27% af 565 stykker håndholdt værktøj med metaldele, der kunne komme i kontakt med huden, frigav nikkel, dvs. var positiv i nikkeltesten. (Lidén C et al. Contact Dermatitis 1998;39:127-31)

Rustfrit stål

Selvom rustfrit stål indeholder betydelige mængder nikkel, tåler de fleste med nikkelallergi hudkontakt med rustfrit stål i fx. urremme. Det skyldes at nikkel er så fast bundet i det rustfrie stål, at der normalt kun frigives minimale mængder fra stålet.