Nyheder 2018

» Læs mere

Den europæiske basisserie og anbefalede tilføjelser: 2019

Den europæiske basisserie (EBS) af kontaktallergener anvendes i hele Europa som en væsentlig tests til diagnosticering af allergisk kontakteksem. Eksponering for allergener i miljøet ændrer sig konstant, og EBS skal tilpasses for at afspejle disse varierende risicis, der udgør en risiko for befolkningen efter eksponering, 1) for at sikre, at de testede allergener stadig er relevante, og 2) for at der registreres nye hyppige allergener. Denne artikel beskriver at det er Gruppens hensigt at indlede en interaktiv proces med en toårig opdatering af EBS sammenfaldende med ESCD-kongressen, som alle medlemmer af ESCD vil have mulighed for at bidrage til.

Original overskrift: The European baseline series and recommended additions: 2019.

 

Leopard eksem i nakken, case rapport på 10 patienter.

Kun få dermatologiske sygdomme involverer halsens hud. Men i de senere år, har vi på Gentofte hospital hud- og allergiafdeling mødt en gruppe patienter med plet læsioner på nakke og hals, hvor årsagen er ukendt. I denne case rapport beskrives 10 af disse patienter.

Original overskrift: Leopard dermatitis of the neck-Case series of 10 patients

 

Invitation til Ph.d. forsvar 07/12/2018

Fredag d. 7. december kl. 14.00 skal Læge Malin Glindvad Ahlström forsvare sin Ph.d med titlen “Nickel Allergy: Effect of Repeated Exposures and Skin Barrier Integrity”.

Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Store Auditorium, Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, opgang 10A, 2900 Hellerup, med efterfølgende reception.

Se invitationen her.

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Øget antal af IL-17A-producerende γδ T-celler i thymus fra filaggrin-deficiente mus

Normalt associeres mutationer i filaggrin-genet (Flg) med en defekt hudbarriere og dermed hudlidelser. I dette studie undersøgte vi hvorvidt filaggrin-mangel i thymus, som er det organ hvor T-celleudvikling finder sted, kan påvirke udviklingen af γδ T-celler i thymus, og således indirekte hudens immunologi. Vi fandt ud af at mus med en mutation i Flg udviklede flere IL-17A-producerende γδ T-celler i thymus, og at de også havde flere af disse i huden. Dette studie kan være med til at forklare at mutationer i Flg, som er meget hyppige i mennesker, ikke nødvendigvis kun spiller en rolle i lokalt i huden, men måske også en mere central rolle i kroppens immunsystem.

Original overskrift: Increased Production of IL-17A-Producing γδ T Cells in the Thymus of Filaggrin-Deficient Mice.

 

1 ud af 17 danskere oplever gener ved deres tatovering

Omkring 15% af den danske befolkning har en eller flere tatoveringer. Videncenter for Allergi har i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed analyseret spørgeskemadata fra en befolkningsundersøgelse foretaget i 2011. Studiet har vist, at 5,9% af de tatoverede danskere har oplevet udslæt/eksem (2,9%), infektion (1,3%), sår (1.0%) eller alle tre (0,7%) i tatoveringen. I de fleste af tilfældene forsvandt generne af sig selv, men 11.8% fik tatoveringen fjernet.

Langt højere hyppighed af gener ved tatoveringer er rapporteret i forbindelse med solpåvirkning.

Spørgeskemaundersøgelsen viste også, at tatoveringer er mest hyppige i de yngre generationer og i middelklassen – og at mænd (20 år) er væsentlig yngre end kvinder (28 år), når de får deres første tatovering.

Læs mere omkring tatoveringer på vores hjemmeside.

Link til artiklen i Journal of the American Academy of Dermatology.

 

Billede fra colourbox.dk

Årsrapport 2017

I 2017 har Videncenter for Allergi haft eller deltaget i 14 post.doc og ph.d.-projekter, 1 forskningsårsprojekt samt en lang række mindre forskningsprojekter. Tre ph.d.-afhandling forsvaredes i 2017 om årsager til kromallergi, allergi over for konserveringsmidlet methylisothiazolinone samt allergiske reaktioner i mundslimhinden overfor smagsstoffer i tandpasta og dentalmateriale; sidstnævnte under ledelse af forskere ved Tandlægeskolen.

Videncentret har offentliggjort 47 videnskabelige undersøgelser om allergi over for kemiske stoffer, risiko og forebyggelse. De videnskabelige artikler handler blandt andet om konserveringsmidlet MI, kontaktallergi hos børn og unge, og forebyggelse af de hyppigste årsager til allergi som fx nikkel og parfumestoffer. Resultatet af flere af projekterne forventes også at give anledning til forbedringer i lovgivning og information om allergi og dermed øget forebyggelse.

I årsrapporten findes der information omkring Videncenterets administration af det nationale overvåg­ningssystem for allergi over for kemiske stoffer samt formidling af viden gennem hjemmesiden, symposier, kurser og forskningsseminarer.  Videncentrets medarbejdere deltager i flere nationale og international ekspertråd inden for kemikalieområdet.

Videncentret har haft samarbejde med en lang række institutioner nationalt og internationalt. Således er ca. en fjerdedel af de videnskabelige artikler udarbejdet i et internationalt samarbejde med europæiske og ameri­kanske forskere. Videncentrets basisfinansiering i 2014-2017 kommer fra Miljøstyrelsen i kraft af Kemikalieindsatsen. Videncenter for Allergi har desuden anden ekstern finansiering fra offentlige kilder og fonde i varierende omfang.

Årsrapporten kan læses her.

European Surveillance System on Contact Allergies (ESSCA): results with the European baseline series, 2013/14.

Kontaktallergi er en hyppig tilstand, som kan have store konsekvenser for den enkelte i privatlivet eller på jobbet. På grund af ændringer i eksponeringer, som konsekvens af introduktion af nye stoffer, nye produkter eller formuleringer og lovmæssig indgriben, ændres spektret af kontaktallergi.

Formålet var at evaluere det nuværende spektrum af kontaktallergi over for de allergener, der findes i den europæiske baseline-serie (EBS) i hele Europa

Der blev lavet retrospektiv analyse af data, som blev indsamlet af Det Europæiske Overvågningssystem for Kontaktallergier (ESSCA, www.essca-dc.org) på fortløbende lappetestede patienter i 2013/14 fra 46 afdelinger i 12 europæiske lande.

I alt blev 31.689 patienter medtaget i analysen.

Sammenlignet med en lignende analyse i 2004 steg forekomsten af ​​kontaktallergi over for methylisothiazolinon op til omkring 20 % ​​i flere afdelinger. Til sammenligning forblev kontaktallergi over for metallerne nikkel, kobolt og krom stort set uændret, henholdsvis 18,1; 5,9 og 3,2 % mens  parfume- blanding I, II og Myroxylon pereirae (Balsam of Peru) gav positive reaktioner hos  henholdsvis 7,3 %; 3,8 % og 5,3 %. I undergruppen af ​​afdelinger, der hovedsageligt diagnosticerede patienter med arbejdsbetinget kontakteksem var forekomsten af ​​arbejdsrelaterede kontaktallergier, såsom epoxyharpiks eller gummiadditiver øget sammenlignet med generelle dermatologiske afdelinger.

Kontinuerlig overvågning af kontaktallergi baseret på netværksdata giver mulighed for at identificere udviklinger over tid eller vedvarende problemer og muliggør således fokusering af forskningen (undergruppeanalyser, eksponeringsanalyse) på områder, hvor det er et behov.

Nyheder 2017

» Læs mere
1 2 3 76