Nyhedsbrev juli 2019

 

Opdatering af den europæiske basisserie til lappetestning

Det europæiske selskab for kontakteksem, European Society Contact Dermatitis (ESCD) har fremsat et forlag til opdatering af den europæiske basisserie for kontaktallergi i 2019.

Læs mere

 

Parfumestoffet limonene kan give allergi i små mængder

Der rapporteres, at der ofte er et stort antal svagt positive samt usikre positive reaktioner ved lappetest med Lim-OOHs. Dette har medført nogen tvivl om personer med kontaktallergi over for Lim-OOHs vil reagere med allergisk eksem ved en realistisk udsættelse for stoffet.

Læs mere

 

Kontaktallergi i den generelle befolkning

Forskere fra Videncenteret har gennemgået studier offentliggjort mellem 2007 og 2017, og kombineret det med Videncenterets egne tidligere reviews, for at danne et overblik over den nuværende forekomst af kontaktallergi i befolkningen.

Læs mere


Ændringer i forekomsten af kromallergi i Danmark

Videncenteret har undersøgt om lovgivningen har resulteret i en ændring i antallet af kromallergiker, ved at se på patienter testede på Gentofte Hospital i perioden 2002-2017.

Læs mere

Videncenter for Allergi
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 20A,
2900 Hellerup
Telefon: 38 67 73 00
Fax: 38 67 71 18

www.videncenterforallergi.dk


For at ændre dit abonnement, klik her.


Facebook