September 2008
Nyhedsbrev fra Videncenter for Allergi

 

Allergi over for parfume

En af de hyppigste årsager til parfumeallergi er duftstoffet HICC, som findes i hver 3. deodorant på det danske marked. Nyt studie fra Videncenter for Allergi viser, at hyppigheden af allergi over for HICC er uændret de sidste 5 år på trods af, at parfumeindustrien frivilligt satte en grænse for brugen af stoffet i 2003.

Parfumestoffet HICC og deodoranter

Et af de stoffer, som hyppigt er årsag til parfumeallergi er parfumestoffet med det lange kemiske navn hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde også kaldet HICC og kendt under handelsnavnet Lyral®. HICC anvendes hyppigt i parfumer og parfumerede produkter. Tyske forskere har vist, at allergi over for HICC typisk opstår ved brug af parfumeret deodorant.

Frivillig begrænsning i brug af HICC har ingen effekt på allergi

I 2003 indførte parfumeindustrien frivilligt en grænse for brugen af HICC, således at der højst må bruges 1,5 % af stoffet i kosmetiske produkter for at mindske allergirisikoen.

I Danmark er udviklingen i allergi over for HICC blevet fulgt af Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe, et netværk af hudlæger, der indsamler tal for allergiforekomst og årsager i Danmark. I perioden 2003-2007 blev 18.789 patienter testet for hudallergi af hudlægerne. Hyppigheden af allergi over for HICC var 2,1 % i 2003 og 2,8 % i 2007 (se figur). Det vil sige stort set uændret og måske let stigende på trods af den begrænsning parfumeindustrien har indført.

HICC er i hver 3. deodorant

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen i 2007 viste, at en ud af tre deodoranter på det danske marked indeholdt HICC (se tabel).

De mængder, der anvendes i deodoranter, er typisk langt under den grænse, som parfumeindustrien satte for brugen af stoffet i 2003. Selv de maksimale mængder ligger under denne grænse og har hele tiden gjort det, som undersøgelsen fra 1996 af deodoranter på det europæiske marked viser. Man kunne således have forudsagt, at en grænseværdi på 1,5 %, der ikke påvirker, hvordan folk udsættes, heller ikke ville påvirke hyppigheden af allergi. Parfumeindustrien har igen frivilligt lige sat grænsen ned, denne gang til 0,15 % for deodoranter. Der var kun en deodorant i undersøgelsen i 2007, som lå over denne værdi, så den nye grænse vil forventeligt kun få marginal betydning.

Europa kommissionen ubeslutsom

Den videnskabelige komité for kosmetiske produkter, der rådgiver Europa kommissionen har i 2003 også vurderet stoffet på baggrund af dets allergifremkaldende effekter og fundet, at HICC højst burde anvendes i 0,02 %, hvis allergirisikoen skulle mindskes, dvs. 75 gange mindre end parfumeindustrien selv havde vurderet på samme tidspunkt og også lavere end deres nyeste grænse. Europa kommissionen har endnu ikke truffet en beslutning vedrørende stoffet, som derfor kan bruges helt frit uden lovmæssige begrænsninger.

Ny hjemmeside

Fredag d. 19. september lancerer Videncenter for Allergi hjemmesiden: www.kosmetikindhold.dk, hvor allergikere kan finde information om, hvordan man læser indholdsdeklarationer på kosmetik og hudplejeprodukter og derved kan undgå de stoffer man er allergisk overfor.

Yderligere oplysninger: www.videncenterforallergi.dk el. kontakt: prof. Jeanne Duus Johansen, tel: 39 77 73 01

Månedens artikler

Sammenhæng mellem allergi over for specifikke kemiske stoffer og multiple allergier

I artiklen indgår en analyse af 14.998 patienter der er blevet testet for kontaktallergi med den europæiske standard serie på hudafdelingen, Gentofte Hospital i perioden mellem 1985 og 2005. En gruppe på 759 (5,1%) patienter havde multiple allergier. Det blev undersøgt om allergi over for nogen af de 21 forskellige specifikke kemiske stoffer, som indgår i den europæiske standard serie, hang sammen med at have multiple allergier.

For 7 stoffer var der en positiv, let øget risiko for at have multiple allergier, hvis man var allergisk over for stoffet. Det drejede sig om: parabener, sort gummi, kurvblomst, lanolin, krom, et specielt parfumestof (myroxylon pereirae) og kobolt. Var man allergisk over for sort farvestof (PPD), neomycin, epoxy resin, primin eller nikkel var der en let nedsat risiko for at have multiple allergier. Der synes ikke at være nogen fællestræk mellem de stoffer, der er henholdsvis positivt eller negativt associeret til multiple allergier, der kan forklare resultatet og der er således ikke nogen specifikke stoffer, der indikerer at man har eller kunne have risiko for at udvikle multiple allergier.

Carlsen BC, Menné T, Johansen JD. Associations between baseline allergens and polysensitization. Contact Dermatitis. 2008 Aug; 59:96-102

Yderligere oplysninger: cand. med. Berit Carlsen, Videncenter for Allergi, tel: 39 77 73 00


Testning for allergi over for lokalbedøvelsesmidler

På baggrund af en litteraturgennemgang foreslås et udredningsprogram for patienter med forskellige typer af mulige allergiske symptomer over for lokalbedøvelse.

Thyssen JP, Menné T, Elberling J, Plaschke P, Johansen JD. Hypersensitivity to local anaesthetics – update and proposal of evaluation algorithm. Contact Dermatitis. 2008 Aug;59(2):69-78.

Yderligere oplysninger: cand. med. Jacob Thyssen, Videncenter for Allergi, tel: 39 77 73 00


Fra svensk forskning

Naturlig og syntetisk lavendelolie lige allergifremkaldende

Det hævdes ofte at parfumeolier, der kommer fra naturlig kilde ikke har de samme allergifremkaldende egenskaber, som kemiske parfumestoffer.

Svenske forskere fra Universitet i Göteborg har undersøgt lavendelolie fra naturlig kilde og sammenlignet denne med en syntetisk lavendelmix bestående af tre stoffer. Både den naturlige og den syntetiske mix blev iltet, hvorved der i samme omfang dannedes allergifremkaldende stoffer i blandingerne. Blandingerne testedes på dyr og var lige allergifremkaldende, om det var den naturlige lavendelolie eller den syntetiske mix. Der sås således ingen beskyttende effekt af naturlig lavendelolie i forhold til syntetisk hvad angik risikoen for allergi.

Hagvall L, Skjöld M, Bråred-Christensson J, Börje A, Karlberg AT. Lavender oil lacks natural protection against autoxidation, forming strong contact allergens on air exposure. Contact Dermatitis 2008:59:143-150.

Yderligere oplysninger: Prof. Ann-Therese Karlberg, Göteborg Universitet. E-mail: karlberg @ chem.gu.se