December 2008
Nyhedsbrev fra Videncenter for Allergi

 

Svampemiddel i kinesiske produkter giver allergi

Et svampemiddel, dimethyl fumarate, er årsag til en lang række tilfælde af allergi i flere lande i Europa. Allergien er opstået ved brug af møbler, sko og ridehjelme, som er produceret i Kina. Svampemidlet er anvendt i forskellige produkter for at forhindre svampeangreb under transporten fra Kina. Der kan være tale om meget svære allergiske reaktioner. Det første danske tilfælde af allergi over for dimethyl fumarate er fundet i Ålborg og skyldes anvendelse af stoffet i en stol.


Svampemidlet dimethyl fumarate

Stoffet dimethyl fumarate er et bekæmpelsesmiddel, der anvendes mod svamp. Midlet kan findes i små poser, der kan være placeret inde i produktet, fx i polstringen af møbler eller i produktets forpakning. Formålet er at beskytte produktet mod svampeangreb under en lang transport under fugtige betingelser fra Kina.

Dimethyl fumarate fordamper og afsættes i produktet fx i tekstil eller læder på møbler. Svampemidlet er også påvist i sko i et mellemlag mellem læder og foer, hvor funktionen formodentlig er at reducere svedlugt. Midlet er ikke godkendt til disse formål i EU.

Eksempel på pose med svampemidlet dimethyl fumerate

Møbler

Allergi over for dimethyl fumarate viser sig som eksem, dvs. rødme, kløe, hævelse af huden evt. med blærer. Eksemet kommer på den del af kroppen, som er i kontakt med møblet, dvs. typisk på ryg, balder, lårenes bagside og undersiden af armene. Typisk har møblet været brugt dagligt i nogle uger, før der er kommet symptomer. Det har også været karakteristisk, at møblet har indeholdt usædvanligt mange poser med svampemiddel.

Allergi over for svampemidlet i importerede kinesiske møbler er rapporteret fra Finland, Sverige, England og Frankrig. I England har 4.500 forbrugere søgt erstatning. De franske myndigheder har udsendt en advarsel. I Frankrig er det møbler af mærkerne: Linkwise og Conforama, som har forårsaget allergi (se billede). Møblerne kan være solgt under andre navne og se anderledes ud end på billedet.

Reagerer ikke på mindre mængder

I et studie blev det vist, at personer med multiple allergier ikke reagerede på mindre mængder af det stof, de er allergiske over for i forhold til personer med 1-2 allergier. Det vil sige, at man ikke kunne påvise, at personer med multiple allergier generelt var mere følsomme end personer med 1-2 allergier.

Sko og ridehjelme

Der er rapporteret om tilfælde af allergi over for svampemidlet fra sko inklusiv børne- og babysko hos forbrugere i Spanien og Frankrig. Svampemidlet har enten været i form af poser i skoæsken eller indlagt i et lag mellem foer og læder. I Sverige har man haft en patient med svært eksem fra en ridehjelm, hvor posen med svampemidlet under opbevaring og transport har siddet fast i sved-remmen på hjelmen. Fælles for produkterne er, at de er produceret i Kina.

I Danmark

I Danmark er der indtil videre kun kendskab til et enkelt tilfælde af allergi over for dimethyl fumarate hos en forbruger i Ålborg. Årsagen var en stol, som var direkte importeret fra Kina. Ovennævnte mærker af stole, Linkwise og Conforama, sælges så vidt vides ikke i Danmark.

Videncenter for Allergi bedes kontaktet, hvis man har mistanke til, at et konkret produkt, som kunne indeholde dimethyl fumarate, er årsag til allergisk eksem.

Indberetning kan også foretages til Miljøstyrelsen (www.mst.dk/kemikalier).

Yderligere oplysninger: www.videncenterforallergi.dk el. kontakt: prof. Jeanne Duus Johansen, tel: 39 77 73 01 (jedu @ geh.regionh.dk)

Månedens artikler

Udvikling af parfumeallergi blandt danske eksempatienter i perioden 1985-2007

Parfumeallergi er hyppigt forekommende i Danmark. Et tidligere studie viste at forekomsten af allergi over for visse duftstoffer (fragrance mix (FM) I) steg i perioden 1985-98 blandt både mandlige og kvindelige eksempatienter. Det nærværende studie undersøgte udviklingen af FM I allergi for perioden 1985-2007 blandt eksempatienter undersøgt på Gentofte Hospital. I alt 16.173 patienter blev testet i perioden og 7,2% havde kontaktallergi over for FM I. FM I allergi sås især blandt kvinder i aldersgruppen 41-60 år. Der var et mindre, men signifikant fald i hyppigheden af FM I allergi blandt kvinder men ikke blandt mænd. På trods af dette fald er forekomsten stadig høj (6,3% i 2007). En række andre parfumestoffer, som er vist at være en hyppig årsag til allergi, indgik ikke i studiet og man kan ikke ud fra studiet konkludere at parfumeallergi er faldet generelt.

Thyssen JP, Carlsen BC, Menné T, Johansen JD. Trends of contact allergy to fragrance mix I and Myroxylon pereirae among Danish eczema patients between 1985 and 2007. Contact Dermatitis. 2008 Oct;59(4):238-44

Yderligere oplysninger: cand. med. Jacob Thyssen, Videncenter for Allergi, tel: 39 77 73 00


Tilbagekaldelse af kontaminerede kosmetiske produkter i EU fra 2005 til maj 2008

I EU findes et alarmeringssystem for produkter, der ikke er fødevarer (RAPEX). RAPEX udsender hver uge opgørelser over farlige produkter til salg i EU lande. Kosmetiske produkter forurenet med mikroorganismer udgør en potentiel helbredsrisiko og bliver fjernet fra markedet. I perioden 2005 til maj 2008 blev 173 kosmetisk produkter fjernet fra markedet i EU på grund af mikrobiologisk forurening. Den hyppigst forekommende mikroorganisme var den potentielt sygdomsfremkaldende bakterie Pseudomonas aeruginosa. De tilbagekaldte produkter blev fremstillet i 17 forskellige lande, og der var kun ét firma der fik mere end ét produkt tilbagekaldt. Baseret på de foreløbige tal fra 2008 tyder det på at antallet af forurenede produkter stiger med 2-3 gange i forhold til 2007. Det er vigtig fortsat at overvåge kosmetiske produkter for mikrobiel forurening, da der bliver fundet flere og flere produkter der er forurenet, og størstedelen af produkterne er forurenet med mikroorganismer der potentielt kan forårsage infektion hos forbrugeren.

Lundov MD, Zachariae C. Recalls of microbiological contaminated cosmetics in EU from 2005 to May 2008. International Jounal of Cosmetic Science 2008:

Yderligere oplysninger: cand. scient. Michael Lundov, Videncenter for Allergi, tel: 39 77 73 00


Patienter med mange allergi reagerer ikke på mindre koncentrationer af allergener

I studiet undersøges, om personer med mange allergier over for kemiske stoffer er mere følsomme ved udsættelse for de enkelte kemiske stoffer end personer, som kun er allergiske over for ét enkelt stof. Forsøgsdeltagere blev udsat for forskellige koncentrationer af de kemiske stoffer, de var allergiske over for. For de kemiske stoffer nikkel, konserveringsmidlet methyldibromoglutaronitril og sort farvestof (PPD) reagerede personer med manger allergie ikke mere på hvert enkelt stof i forhold til personer med kun én allergi. Det vil sige, at man ikke kunne påvise en forskel mellem grupperne med hensyn til følsomhedsgrad.

Carlsen BC, Fischer LA, Sosted H, Voelund A, Menné T, Johansen JD. Patch test dose-response study: Polysensitized individuals do not express lower elicitation thresholds than single/double-sensitized individuals. Br J Dermatol. 2008 Nov 11.

Yderligere oplysninger: cand. med. Berit Carlsen, Videncenter for Allergi, tel: 39 77 73 00