April 2009
Nyhedsbrev fra Videncenter for Allergi

 

Allergi over for multiple kemiske stoffer

Allergi over for kemiske stoffer viser sig ved eksem. Der vides meget lidt om den gruppe mennesker, der udvikler allergi over for multiple kemiske stoffer. Allergi over for multiple kemiske stoffer har derfor været emnet for en række videnskabelige studier, der nu indgår i ph.d.-afhandling fra Videncenter fra Allergi.


Allergi over for multiple kemiske stoffer

15.000 personer er blevet undersøgt for kontaktallergi gennem de sidste 20 år på hudafdelingen, Gentofte Hospital. Heraf fik 5 % påvist allergi over for minimum tre kemiske stoffer samtidigt. Disse multiallergiske patienter var overvejende kvinder i den ældre aldersgruppe. De fleste, dvs. 90 %, havde allerede multiple allergier, da de blev set på hudafdelingen første gang. Hyppigheden af personer med multiple allergier steg med alderen (se figur), hvilket tyder på at udsættelserne i miljøet spiller en stor rolle for udviklingen af multiple allergier.

Figuren viser hyppigheden af patienter med multiple allergier blandt alle eksempatienter fordelt på køn og alder


Allergimønstre

En række allergier var hyppigere hos patienter med multiple allergier end hos patienter med 1-2 allergier. Det gjaldt bl.a. kurvblomst- og kromallergi, mens nikkelallergi var sjældnere. Der var kun mindre forskelle i sammenhængen mellem allergi over for bestemte stoffer og dét at have multiple allergier, og ingen fællestræk for de kemiske stoffer. Man kan derfor ikke slutte noget om risikoen for at have eller udvikle multiple allergier ud fra hvilke stoffer, man er allergisk overfor.

Reagerer ikke på mindre mængder

I et studie blev det vist, at personer med multiple allergier ikke reagerede på mindre mængder af det stof, de er allergiske over for i forhold til personer med 1-2 allergier. Det vil sige, at man ikke kunne påvise, at personer med multiple allergier generelt var mere følsomme end personer med 1-2 allergier.


Sværere hudsygdom

Patienter med multiple allergier havde meget hyppigt håndeksem, mens forekomsten af skinnebens-sår var lav. Desuden fandt man et sværere eksem blandt patienter med multiple allergier, hvis de samtidig havde atopisk eksem (også kaldet børneeksem), og et mere langvarigt eksem blandt patienter med multiple allergier men uden atopisk eksem. Risikoen for at have mange allergier over for kemiske stoffer var øget, hvis man havde atopisk eksem.

Yderligere oplysninger kontakt: læge, ph.d.-studerende Berit Carlsen tel: 39 77 73 02

Ny lovgivning

I januar 2009 trådte en ny EU-lovgivning i kraft, hvilket betyder, at mobiletelefoner, der frigiver for meget nikkel fra overfladen ikke må sælges i EU. Det er de samme regler, der nu gælder for mobiltelefoner som for smykker. Sagen er taget op af Miljøstyrelsen i EU på baggrund af en undersøgelse, der blev gennemført i Videncenter for allergi, der viste at ca. hver 5. mobil på det danske marked frigav for meget nikkel.

I maj 2009 træder et forbud i kraft i EU mod forekomst af svampemidlet dimethyl fumarate i forbrugerprodukter i EU. Videncentret omtalte dette svampemiddel i sit nyhedsbrev i december 2008. Der har været mange tilfælde af allergi over for svampemidlet rapporteret fra andre europæiske lande opstået fra møbler, sko og ridehjelme. Svampemidlet er nu også fundet i tøjdyr til babyer. I Danmark er der fortsat kun kendskab til et tilfælde forårsaget af en stol.

Yderligere oplysninger: www.videncenterforallergi.dk el. prof. Jeanne Duus Johansen tel: 39 77 73 01.

Månedens artikler

En gennemgang af lovgivning, forbrug, infektioner og kontaktallergi

Mikroorganismer kan forurene kosmetiske produkter der indeholder vand. Dette kan medføre, at produktet bliver ødelagt eller at forbrugeren kan blive syg af mikroorganismerne. Sygdomsfremkaldende bakterier såsom Staphylococcus aureus og Pseudomonas aeruginosa er ofte fundet i forurenet kosmetik. For at undgå forurening tilsætter producenterne af kosmetik konserveringsmidler. Konserveringsmidler er en af hovedårsagerne til kontaktallergi over for kosmetiske produkter. Denne artikel beskriver kosmetiklovgivningen i EU og USA, forbruget af konserveringsmidler, forekomsten af mikroorganismer i kosmetik og hyppigheden af kontaktallergi over for nogle af de mest brugte kosmetiske konserveringsmidler i kosmetik.

Lundov MD, Moesby L, Zachariae C, Johansen JD. Contamination vs. Preservation of cosmetic; a review on legislation, usage, infections, and contact allergy. Contact Dermatitis. 2009 Feb;60(2):70-8.

Yderligere oplysninger: cand. scient. Michael Lundov, Videncenter for Allergi, tel: 39 77 73 00


Nikkelfrigivelse fra hårspænde

En kvinde henvist til hudafdelingen, Gentofte Hospital havde eksem i hårbunden. Det viste sig, at hun havde nikkelallergi og at det hårspænde, som hun havde brugt frigav nikkel, og var årsag til eksemet. Hårspænder er ikke omfattet af nikkellovgivningen og kan være årsag til nikkelallergi.

Thyssen JP, Jensen P, Johansen JD, Menné T. Contact dermatitis caused by nickel release from hair clasps purchased in a country covered by the EU Nickel Directive. Contact Dermatitis. 2009 Mar;60(3):180-1.

Yderligere oplysninger: cand. med. Jacob Thyssen, Videncenter for Allergi, tel: 39 77 73 00

Allergi over for kemiske stoffer 2008. Resultater fra Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe

På Videncenter for Allergis hjemmeside (www.videncenterforallergi.dk) findes nu information om hyppigheden af allergi over for forskellige kemiske stoffer for 2008. Data baserer sig på testresultater fra 3746 eksempatienter (2481 kvinder og 1265 mænd), der alle er testet på hudklinikker og hudafdelinger, som udgør det nationale allerginetværk (Dansk Kontaktdermatitis Gruppe).

De hyppigste allergener er stadig metallerne nikkel/kobolt, der stort set er uændrede i forhold til de seneste år, samt parfumestofferne/-blandingerne – Peru Balsam, Fragrance Mix (FM), Fragrance Mix II (FMII) og HICC. Parfumestoffet HICC er genstand for opmærksomhed, idet det isoleret er årsag til mange allergiske reaktioner. Hyppigheden er uændret i forhold til de senere år.

Konserveringsmidlet Methyldibromo Glutaronitrile (MG) er ligeledes i fokus, idet der tidligere sås en stigning i allergifrekvensen for dette stof. Stoffet blev siden forbudt i al kosmetik, og Videncentret har efterfølgende kunnet dokumentere et fald i hyppigheden. Hyppigheden i 2008 er uændret i forhold til 2007.

Læs mere på videncenterforallergi.dk under punktet Allergidata/Allergidata 2008