April 2010
Nyhedsbrev fra Videncenter for Allergi

 

Hver 10. dansker lider af håndeksem. Det koster hvert år samfundet millioner af kroner og giver patienterne nedsat livskvalitet. Ny forskning og en patientfilm fra Videncenter for Allergi sætter fokus på forebyggelse.


Tidligt lægebesøg giver bedre prognose

Jo længere tid patienter med håndeksem venter med at gå til lægen, des dårligere prognose har de.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Videncenter for Allergi, som 333 patienter svarede på første gang de besøgte en hudlæge.

Undersøgelsen viste, at patienterne i gennemsnit havde ventet tre måneder fra symptomdebut, til de gik til læge og tre måneder mere, før de kom til hudlæge.

En opfølgende spørgeskemaundersøgelse viste, at de patienter, som havde opsøgt egen læge tidligt havde den bedste prognose i forhold til de, som først senere gik til lægen.

Tiden, der gik mellem patienten var hos egen læge, og til vedkommende blev set af en hudlæge, var af mindre klar betydning. Dog havde patienter med en ventetid på under en måned en bedre prognose end dem, som ventede over et år.

Hald M et al on behalf of the Danish Contact Dermatitis Group.
Delay in medical attention to hand eczema: a follow-up study.
Br J Dermatol. 2009 Jul 7


Hold øje med ufaglærte

En undersøgelse blandt 799 patienter med håndeksem viste, at der var sammenhæng mellem svært håndeksem på hænderne og stigende alder, eksem i barndommen og kontaktallergi over for kemiske stoffer, men også med socioøkonomiske forhold.

Ufaglærte havde således en øget risiko for en dårlig prognose sammenlignet med andre samfundsgrupper. Det kan derfor være en god idé at være ekstra opmærksom på denne patientgruppe.

Hald M et al,
Clinical severity and prognosis of hand eczema.
Br J Dermatol. 2009 Mar 28Begge studier indgik i en ph.d.-afhandling af læge Marianne Hald. Hun kan kontaktes på tlf. 20 96 51 53. Yderligere information fås også ved at skrive til: info@videncenterforallergi.dk.


Ny film om håndeksem

Hvordan passer man bedst på sig selv på arbejdet og i fritiden, når man har håndeksem?

Det giver en ny film om håndeksem målrettet patienter svar på.

Filmen, der kan ses i afsnit eller i fuld længde på hjemmesiden www.handeksem.dk, forklarer, hvordan patienter bedst muligt tager vare på deres hænder, så de undgår forværring i deres håndeksem.

Filmen informerer også om årsag til håndeksem, allergi, behandling, korrekt håndvask samt brug af handsker og fugtighedscreme.

Samlet varighed er 14 minutter.

Videncenter for Allergi står bag filmen, som er lavet i samarbejde med hudafdelingen på Gentofte Hospital samt Astma og Allergi Forbundet. Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse har finansieret filmen.

Hudlæger vil automatisk modtage filmen på dvd til brug i deres praksis. Yderligere eksemplarer kan rekvireres i Videncentret, så længe lager haves.

Yderligere information fås hos centerleder Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi på 39 77 73 01

Se filmen på www.handeksem.dk


Nye ph.d.-afhandlinger

Patienter med multiple kontaktallergier: Karakteristik og klinisk præsentation

Af læge Berit Christina Carlsen / 2. oktober 2009

Ph.d.'en er omtalt i nyhedsbrevet fra april.


Håndeksem – sværhedsgrad og betydning af lægeundersøgelse for prognose

Af læge Marianne Hald / 30. oktober 2009

Håndeksem er almindeligt og har ofte et kronisk forløb. Patientens praktiserende læge vil normalt starte den primære behandling og give generel rådgivning. Diagnostisk udredning hos en hudlæge gør det muligt at rådgive om hvilke specifikke miljømæssige eksponeringer, patienten skal undgå.

Formålet med afhandlingen var at undersøge, i hvilken udstrækning personer med håndeksem har konsulteret egen læge og hudlæge, at beskrive de kliniske ændringer fra første besøg hos en hudlæge og igen efter seks måneder, at undersøge hvad der har betydning for sværhedsgrad og dårlig prognose samt at kortlægge processen fra debut af håndeksemet til patienten opsøger sin egen læge (patientforsinkelse) og til vedkommende undersøges af en hudlæge (systemforsinkelse).

Undersøgelserne viste:

Det kan konkluderes, at mange patienter er forholdsvis længe undervejs i sundhedssystemet, hvilket synes associeret med en ringere prognose.


Forekomst og risikofaktorer for kontaktallergi i en voksen befolkningsgruppe

Af læge Jacob Pontoppidan Thyssen / 11. december 2009

Kontaktallergi er hyppigt forekommende med nikkel, parfume og thimerosal (konserveringsmiddel) som vigtigste årsager. Det er fortsat ikke med sikkerhed fastslået, hvorvidt tobaksrygning påvirker forekomsten af kontaktallergi.

Ph.d.-studiet havde to formål: At bestemme prævalensen af kontaktallergi blandt voksne danskere samt at undersøge om alkoholindtag og tobaksrygning kan påvirke prævalensen af (nikkel) kontaktallergi.

Undersøgelserne var baseret på allergitestning af og spørgeskemaundersøgelse blandt 3.460 tilfældigt udvalgte danskere. De viste, at 10-års prævalensen af kontaktallergi blandt danskere over 18 år var 10 %. Studierne viste endvidere, at tobaksrygning var signifikant associeret med nikkelallergi. En mulig sammenhæng mellem (nikkel) kontaktallergi og alkoholindtag blev påvist i et otte års follow-up studie (1990 til 1998), men kunne ikke bekræftes i to tværsnitsstudier (henholdsvis 1990 og 2006). Ved opfølgning i 1998 var forekomsten af kontaktallergi omvendt associeret med alkoholindtag blandt kvinder, mens forekomsten af (nikkel) kontaktallergi blandt henholdsvis 1.056 deltagere i 1990 og 3.460 deltagere i 2006 var uafhængig af alkoholindtag.

Rekvirer afhandlingerne

Ph.d.-afhandlingerne kan rekvireres hos sekretær Susanne Schweitz på telefon 39 77 73 00 eller e-mail sussc@geh.regionh.dk eller downloades på www.videncenterforallergi.dk.