Videncenter for allergi søger raske forsøgspersoner til forsøg om de molekylære mønstre i huden

På videncenter for allergi søger vi lige nu raske forsøgspersoner til et projekt om de molekylære mønstre i huden. Projektet har til formål at undersøge om man kan bruge en mere skånsom metode til at undersøge huden ved at tage tape-prøver fra huden. Når man tager en tape prøve laver man ikke hul i huden og der kommer derfor ikke et ar. Dette er i modsætning til den nuværende metode hvor man tager hudbiopsier som efterlader et lille ar. Vi vil derfor undersøge, om tape-prøven kan erstatte hudbiopsien.  For at undersøge dette, skal vi undersøge hvor langt ned i huden vi kommer når vi tape stripper. På forsøgsdagen vil du få taget fire tape prøver på armen hvor vi tape stripper med mellem 0 og 30 stykker tape. Derudover vil du få taget en biopsi fra hver tape strippet sted.  Forsøget er beskrevet i detaljer her.

 

Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Forsøgsansvarlig,Ph.d.-studerende Julie Sadolin Holst Sølberg

Videncenter for Allergi, Hud- og Allergiafdelingen , Gentofte Hospital

E-mail: Julie.Soelberg @ regionh.dk

Telefon: +45 38 67 73 40

Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16050507