Oral symptoms and salivary findings in oral lichen planus, oral lichenoid lesions and stomatitis

Kontaktallergiske reaktioner i mundslimhinden kan medføre en følelse af mundtørhed. Vi ønskede at undersøge forekomsten af mundtørhed, spyt flow hastigheder, den totale protein koncentrationen samt koncentrationen af sIgA i spyt hos patienter med oral lichen planus, orale lichenoid læsioner og generaliseret stomatitis med og uden kontakt allergi samt raske kontroller.

Der blev inkluderet 49 patienter og 29 raske kontrolpersoner i projektet. Deltagerne gennemgik et spørgeskema vedr. mundtørheds symptomer og fik lavet en måling af deres spyt flow hastigheder under forskellige forhold.

En følelse af mundtørhed var signifikant mere almindelig og alvorlig hos patienter end hos raske kontrolpersoner, mens spyts flow hastighederne ikke var forskellige. Patienterne havde højere sIgA-niveauer i spyt end de raske kontrolpersoner. Den totale protein koncentration i spyt var lavere i ustimulerede spytprøver, mens den var højere i  tyggestimulerede spytprøver fra patienter sammenlignet med raske kontrolpersoner. Forskellene var ikke signifikante og de var uafhængige af tilstedeværelsen af ​​kontaktallergi.

Occupational skin diseases: actual state analysis of patient management pathways in 28 European countries.

Arbejdsrelaterede hudsygdomme kan forårsages eller forværres af arbejdet. Arbejdsbetingede hudsygdomme skal derudover opfylde juridiske kriterier, som varierer fra land til land. I Europa findes arbejdsbetingede hudsygdomme blandt de fem hyppigst anmeldte erhvervssygdomme (muskel-skelet relaterede sygdomme, neurologiske sygdomme, lungesygdomme, sygdomme i sensoriske organer, hudsygdomme).

I dette studie indsamlede man oplysninger og sammenlignede den aktuelle status af nationale lovgivninger og måder at håndtere patienter med arbejdsbetinget hudsygdom med hensyn til forebyggelse, diagnose, behandling og rehabilitering i forskellige europæiske lande. En spørgeskemaundersøgelse af den aktuelle status vedrørende veje for udredning af arbejdsrelaterede hudsygdomme blev besvaret af eksperter inden for arbejdsbetinget hudsygdomme og / eller arbejdsmedicin fra 28 europæiske lande, der bidrager til det europæiske samarbejde om videnskab og teknologi (COST) Action TD 1206 (StanDerm) ( www.standerm.eu).

Konklusion på studiet: Definitioner af arbejdsbetinget hudsygdom varierer mellem europæiske lande og er ikke direkte sammenlignelige, hvilket hæmmer sammenligninger af statistikker indsamlet fra forskellige lande. Bevidsthed om denne kendsgerning og yderligere indsats for standardisering er nødvendige.

Association between atopic dermatitis and contact sensitization: A systematic review and meta-analysis.

Denne systematiske oversigtsartikel har samlet de publicerede studier der har undersøgt forekomsten af kontakt allergi hos patienter med og uden atopisk eksem med det sigte at besvare om patienter med atopisk eksem har en øget eller nedsat risiko. Eksperimentelle studier har vist at tærsklen for at udvikle kontaktallergi er øget hos atopikere, muligvis som følge af inflammation, mens mange populationsstudier har vist en øget forekomst af kontaktallergi, muligvis som følge af øget anvendelse af kosmetiske og medicinske produkter til behandling af tør og inflammeret hud. Meta-analyse af alle studierne viste i tråd med dette at forekomsten af kontaktallergi var nedsat blandt patienter med aktiv og mere svær atopisk eksem, mens den var øget blandt personer med overvejende mild eksem eller tidligere eksem.

Current knowledge on biomarkers for contact sensitization and allergic contact dermatitis.

Denne meget omfattende oversigtsartikel er forfattet af en række europæiske eksperter som hver især arbejder med mekanismer i hudbarrieren. Artiklen gennemgår de mulige biomarkører der kan anvendes til at skelne mellem fx allergisk eksem og andre eksem typer som irritativt eller atopisk eksem. Artiklen konkluderer at der i dag ikke findes nogen anvendelige biomarkører til at diagnosticere allergisk eksem.

Exposure to phenols, parabens and UV filters: Associations with loss-of-function mutations in the filaggrin gene in men from the general population.

Dette studie viser i et case control design at der er højere forekomster af diverse hormonforstyrrende stoffer blandt voksne mænd med filaggrin genmutationer sammenlignet med personer uden disse mutationer. Dermed synes denne ret omfattende gruppe der udgør næsten 10% af alle danskere at være særlig sårbar overfor hudeksponering for disse kemikalier.

Management of Atopic Hand Dermatitis.

Denne artikel beskriver eksem på hænderne hos patienter med atopisk eksem og hvordan det kan behandles. Der lægges vægt på at eksemet ofte sidder på hånd og fingerryggene, men at patienter med atopisk eksem har en lavere tærskel for at udvikle irritativt kontakt eksem. Behandlingsmuligheder omfatter cremer, lysbehandling, og tabletter.

Low maternal prenatal 25-hydroxy vitamin D blood levels are associated with childhood atopic dermatitis.

I dette epidemiologiske studie undersøgte vi om atopisk dermatitis (AD) er forbundet med lavt D-vitamin. Vi brugte en kohorte bestående af kvinder og deres børn fra den generelle befolkning i Massachussetts, USA (ikke selekteret for AD), som blev fulgt med årlige spørgeskemaer og jævnlige blodprøver fra graviditeten til midt i barndommen. Vi definerede atopisk dermatitis ud fra spørgsmål fra det validerede ISAAK (International Study of Asthma and Allergies in Childhood ) spørgeskema.

Vi fandt at lave blodniveauer af D vitamin i graviditeten (25-hydroxyvitamin D < 25 nmol/L) var forbundet med en højere risiko for at udvikle AD i den tidlige barndom i forhold til højere D vitamin niveauer. Imidlertid sås ingen sammenhæng mellem indtaget af D vitamin i graviditeten eller blodniveauet af D vitamin i navlesnorsblod ved fødslen og AD i tidlig barndom, hvilket sætter spørgsmålstegn ved hvilken rolle D vitamin spiller i AD. Endvidere fandt vi, at lavere indtagelse af D vitamin i den tidlige barndom var forbundet med en højere risiko for persisterende sygdom i midten af barndommen (medianalder 7,7 år). Samme sammenhæng så ud til at gøre sig gældende for lavt D vitamin niveau i blodet (se-25(OH)D) i den tidlige barndom og persisterende AD i midten af barndommen. Sidstnævnte analyse var dog begrænset af få blodprøver fra den tidlige barndom.

1 2 3 79